ALLA NYHETER
CD
BÖCKER

Temtris – Ritual Warfare

(Scroll down for an English version)

Heavy Metalbandet Temtris från Australien släpper sitt sjätte album imorgon, fredag 30 april. Det är mycket efterlängtat bland deras fans. Inspelningen gjordes i Main Street Studios, mix och master av Lord Tim (musiker, sångare, låtskrivare och producent). ”Ritual Warfare” är ett måste för alla musikälskare av Power och traditionell Metal.

Temtris är verkligen ett kraftpaket. Musiken kan vara allt ifrån Melodiös Metal till i närheten av Thrash. Gruppen bildades år 2000 av sångerskan Genevieve ”Gen” Rodda, ofta kallad ”The Queen of Australian Metal”, och den väldigt duktiga gitarristen Anthony ”Fox” Roberts (numera bara Anthony Fox). De kände varandra sedan tidigare och deras gemensamma passion är tyngre musik. I slutet av 2003 gick de in i studion för att spela in en EP, men arbetet gick så bra att debuten istället blev ett helt album.


2008 kom uppföljaren, som var en betydligt mörkare skiva, men det var ”Shallow Grave” (2014) som gjorde att gruppen blev uppmärksammad världen över. Titellåten och ”Slave To The System” spelades flitigt på radio. En stor turné gjordes och Temtris fick fantastiska recensioner, som förband till Accept på Sydneys Factory Theatre. Fjärde materialet ”Enter The Asylum” (2016) blev också populärt bland fansen och många spår hördes på Metalradiostationer. Medlemmarna tog ingen paus. De laddade istället för nästa produktion. ”Rapture” (2018), som deras femte och förra alster heter, fick utmärkelsen ”Australian Metal Album of the Year” av Global Metal Apocalypse. Bandet fyllde arenorna i sitt hemland under 2018/19. I början av 2020 var de headliner på ”Smashfest” i Nya Zeeland och vid ett annat tillfälle öppnade de showen för Geoff Tate (Sweet Oblivion, ex-Queensrÿche). Jag gissar att Tate är en av Genevieves förebilder, då hennes sångstil påminner mycket om forne Queensrÿche-sångarens sätt att använda sin röst. Det var bland annat det som fångade mitt intresse och nya ”Ritual Warfare” lyfter därför ännu ett snäpp.

Precis som för alla andra stannade allting av eller blev försenat på grund av pandemin, men under sommaren 2020 släpptes första singeln och videon ”Forever”. Tillhörande merch sålde slut så snabbt att de var tvungna att göra mer. Som en följd av dessa framgångar fick Temtris ett erbjudande om att byta skivbolag, till Wormholedeath Records, så det gjorde de.

Annons:

I september förra året slutade ena gitarristen, den otroligt skickliga Anthony ”The Mighty Hoff” Hoffman. Han kände inte för att stå på scenen längre. Lyckligtvis får vi höra några riff med honom på kommande plattan och Hoff har även hjälpt till att producera det nya albumet. Strax därefter presenterades en ny gitarrist, Nadi Norouzian, som visade sig vara en fantastisk musiker han också.

Någon som verkligen verkar ha rytmen i blodet är trummisen Nicholas Bolan. Kraftfullt och dynamiskt inleder han skivan och ”Race To The End” med ett naturligt spelande, som pulserar och sjuder av liv. I följande ”One For All” tycks trumslagen spruta ut, för att emellanåt bromsas upp, vilket ger en bra variation. En annan kille som också imponerar är basisten Nick Vilka. Hans spelande är oerhört coolt i framförallt den här låten. Spåret håller ett högt tempo och de suveräna gitarristerna spelar ruffiga toner med snabba fingrar över strängarna. Solot är melodiöst och fint.

Den fantastiska kompositionen ”Seven Sins Of Man” är mörk, men så väldigt bra gjord att det blir upplyftande. Gen är en sångerska med pondus och den perfekta Power Metal-rösten. Hon har ett brett register, med djup, höjd och volym. I mittenpartiet av nyss nämnda låt är hennes starka stämma helt enastående. Den griper tag inuti oss och tillsammans med det följande, livliga gitarrsolot ger det massor av energi. Ett annat bra exempel på Roddas kapacitet hörs i den fenomenala ”Forever”. Här finner vi även ett briljant solo på gitarr. En härlig effekt är hur ordet ”stronger” förstärks av grövre bakgrundssång, vilket i kombination sänder ut ett välbehag inuti lyssnaren. Solospelande från två gitarrer samtidigt bjuds vi på i bland annat ”Always United”. Det blir underbart härligt och riktigt vackert.

Jag passar på att ge lite beröm till Hoffman och Tim för mycket bra mix & master och producering. Dessutom har ett superbra jobb gjorts av alla i Temtris. Bandet längtar efter att turnéra igen och vill väldigt gärna delta på festivaler, när det någon gång blir möjligt att genomföra, så att de kan spela sin musik inför fans från hela världen. Till dess lyssnar vi på nya ”Ritual Warfare”. Skivan dundrar in som en åskskräll, med glödande Heavy Metal och sprakande energi.

Temtris – Ritual Warfare 1
Foto: MickG Photography

(English version)
The Heavy Metal band Temtris from Australia will release their sixth album tomorrow, Friday April 30th. It is highly anticipated among their fans. The recording was made in Main Street Studios, Mix and Master by Lord Tim (musician, singer, songwriter and producer). ”Ritual Warfare” is a must for all music lovers of Power and traditional Metal.

Temtris is truly a powerhouse. The music can be anything from Melodic Metal to near Thrash. The group was formed in 2000 by singer Genevieve ”Gen” Rodda, often called ”The Queen of Australian Metal”, and the very good guitarist Anthony ”Fox” Roberts (nowadays only Anthony Fox). They knew each other since before and their common passion is heavier music. At the end of 2003, they went into the studio to record an EP, but the work went so well that the debut instead became an entire album.

The sequel came in 2008, which was a much darker record, but it was ”Shallow Grave” (2014) that made the group get worldwide attention. The title track and ”Slave To The System” were played frequently on the radio. A big tour was made and Temtris received fantastic reviews, as supporting act for Accept at Sydney’s Factory Theater. The fourth material ”Enter The Asylum” (2016) also became popular among the fans and many tracks were heard on Metalradio stations. The members did not take any pause. Instead they reloaded for the next production. ”Rapture” (2018), as their fifth and previous work is called, received the award ”Australian Metal Album of the Year” by Global Metal Apocalypse. The band filled the arenas in their home country during 2018/19. In the beginning of 2020, they were the headliner at ”Smashfest” in New Zealand and on another occasion they opened the show for Geoff Tate (Sweet Oblivion, ex-Queensrÿche). I guess that Tate is one of Genevieve’s role models, as her singing style is very similar of the former Queensrÿche singer’s way of using his voice. That was, among other things, what caught my interest and the new ”Ritual Warfare” therefore steps up another notch.

Just like for everyone else, everything stopped or was delayed due to the pandemic, but during the summer of 2020, the first single and video ”Forever” was released. The associated merch sold out so fast that they had to make more. As a result of these successes, Temtris got an offer to change record label, to Wormholedeath Records, so they did.

In September last year, one guitarist left, the incredibly skilled Anthony ”The Mighty Hoff” Hoffman. He no longer wanted to be on stage. Luckily, we get to hear some riffs with him on the upcoming disc and Hoff has also helped produce the new album. Shortly afterwards, a new guitarist, Nadi Norouzian, was introduced, who turned out to be a fantastic musician as well.

Someone who really seems to have the rhythm in his blood is drummer Nicholas Bolan. Powerful and dynamic, he begins the record and ”Race To The End” with a natural playing, which pulsates and simmers with life. In the following ”One For All”, the drumbeats seem to squirt out, but occasionally slowed down, which gives a good variation. Another guy who also impresses is bassist Nick Vilka. His playing is extremely cool, especially in this song. The track keeps a high tempo and the awesome guitarists play rough tones with quick fingers over the strings. The solo is melodic and nice.

The fantastic composition ”Seven Sins Of Man” is dark, but so well done that it becomes uplifting. Gen is a singer with self-confidence and the perfect Power Metal voice. She has a wide register, with depth, height and volume. In the middle of this just mentioned song, her strong vocals is absolutely outstanding. From within it grabs a hold on us and together with the following, lively guitar solo it gives lots of energy. Another good example of Rodda’s capacity can be heard in the phenomenal ”Forever”. Here we also find a brilliant solo on guitar. A very nice effect is how the word ”stronger” is strengthened by rawer background vocals, which in combination sends out a well-being inside the listener. Solo-playing from two guitars at the same time is delivered in ”Always United”, for example. It becomes lovely wonderful and really beautiful.

I take the opportunity to give some praise to Hoffman and Tim for very good mix & master and production. In addition, a splendid work has been made by everyone in Temtris. The band longs to tour and would love to participate on festivals, when it some day becomes possible again, so that they can play their music in front of fans from all over the world. Until then, we listen to the new ”Ritual Warfare”. The record thunders in like a thunderclap with blazing Heavy Metal and sparkling energy.

Temtris:
Genevieve Rodda – Sång
Anthony Fox – Gitarr
Nadi Norouzian – Gitarr
Nick Vilka – Bas
Nicholas Bolan – Trummor

Låtlista:
01. Race To The End
02. One For All
03. Seven Sins Of Man
04. Forever
05. Ritual Warfare
06. Tempus Aeternum
07. Erased
08. Always United

Band: Temtris
Titel:
Ritual Warfare
Genre:
Heavy Metal, Power Metal.
Skivbolag: Wormholedeath Records
Antal spår: 8
Speltid:  46:23
Releasedatum: 2021-04-30
Bästa spår: Forever, Seven Sins Of Man, Tempus Aeternum, Always United, On
e For All.
Betyg:
4,5 av 5. 

BETYGSSKALAN

5.0 – Mästerverk! Fullkomligt perfekt. Inte ett enda svagt spår! Finns ingenting att klaga på.
4.5 – Stark fyra. Utmärkt! Snudd på perfekt men det lilla extra saknas för att rankas som mästerverk.
4.0 – Stabil fyra. Mycket bra! Har någonting extra!
3.5 – Stark trea. Riktigt bra!
3.0 – Stabil trea. Tämligen bra. Lite spretig men ändå god musikunderhållning.
2.5 – Medelmåttig men lyssningsbart.
2.0 – Hyfsad! De sämre låtarna är tyvärr betydligt fler än de bra. Lämnar mycket att önska.
1.5 – Ganska dålig.
1.0 – Väldigt dålig. I stort sett bortkastad tid.
0.5 – Urusel! Plågsam upplevelse!

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Skribent/Fotograf
RELATERADE ARTIKLAR
FILM
LIVE

Warning: Undefined array key "pt-cv-view-type" in /home/rocknytt/public_html/wp-content/plugins/content-views-query-and-display-post-page/includes/block_view.php on line 111
Fel: Vy 01024a207i kanske inte finns
Rocknytt
Ron Dahlgren

Ron Dahlgren

CHEFREDAKTÖRNina Dahlgren

Nina Dahlgren

ANNONSANSVARIGMange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIERTipsa oss om nyheterROCKNYTT_LOGGA_2022

SÖK PÅ ROCKNYTT