ALLA NYHETER
CD
BÖCKER

Black Stone Cherry – Black To Blues Volume 2

11 Shares

(Scroll down for an English version.)

Bluesrockarna från Kentucky har gjort det igen. För ett år sen kom ”Black To Blues”, som direkt tog förstaplatsen på Billboards blueslista. Här har vi nu en briljant uppföljare, till och med snäppet bättre än den förra. Precis som det första innehåller albumet covers av låtar från artister som grabbarna lyssnade på under sin uppväxt och fortfarande gör.  Något av en inspirationskälla, för i deras hårdrock hörs de här influenserna, där allt blandas till en skön mix och ett eget sound.
Senaste ordinarie studioplatta, den högt uppskattade ”Family Tree” släpptes också 2018. Trots ett sedan intensivt turnérande hann de med att spela in den nya ”Black To Blues Volume 2”, som de återigen har producerat själva. Säljs som CD eller LP i blåfärgad vinyl. Black Stone Cherry väver här samman Chicago- och deltabluesen med sin egen energi och tyngd. De tolkar sina idoler på ett härligt, omskakande vis.


Om förra materialet sa sångaren och gitarristen Chris Robertson: ”Inte i vår vildaste fantasi kunde vi drömma om det gensvar vi fick. Det kändes enormt att få så mycket positiv respons när vi tolkade några av de artister som har influerat oss så mycket.” Han fortsätter bland annat med: ”Nu är vi tillbaka för runda två och det hörs hur kul vi hade då vi spelade in den. ”

Freddie King räknas som en av de största bluesgitarristerna. Han kallas ibland ”The Texas Cannonball”. Tillsammans med Albert King och B.B. King har de här tre herrarna fått det gemensamma smeknamnet ”the Three Kings of electric bluesguitar”. Black Stone Cherry ger oss här Freddies suveräna ”Big Legged Woman”. De har lagt till en lekfull keyboardist vid namn Yates McKendree och ett större trumsound. Det blir ordentligt häftigt, med cool attityd och musikalisk glädje. Här finner vi även grymt bra gitarr-riff.
Med ett stort leende börjar min kropp att vagga i takt av sig självt.

Elmore James ”Early One Morning” är också fantastiskt bra, både som original och i gruppens tappning. I bakgrunden hörs Jon Lawhons bas som ett skönt stöd.
Att gitarrspelandet är lysande måste också nämnas.
Robertsons klara röst med raspig kant är fenomenal och ett bra exempel på det hörs till exempel i Otis Rushs ”All Your Love (I Miss Loving)”.

Musiken bandet levererar är som en vitaminkick. Av Howlin’ Wolfs i jämförelse ganska avskalade ”Down In The Bottom”, fyller de sin version med flera lager av instrument, vilket ger melodin mer djup. Dessutom presenteras den i en rasande fart, snabbare än originalet, med en underbar rytm från John Fred Young på trummor. Jag blir berusande glad och tänker Metal Blues.

Om King och Wolf säger gitarristen Ben Wells såhär: ”De är nog några av våra absoluta favoritartister och några som vi identifierar oss med.” De hade en spelstil som killarna kunde använda i sina egna låtar och det var också därför som det var lockande att göra dem.
Wells fortsätter: ”Muddy Waters, Freddie King, Howlin’ Wolf och andra lyssnade vi på konstant när vi växte upp och gör det även idag.”

”Death Letter Blues” (Eddie ”Son” House) har de kört live till och från under de senaste tolv åren. Folk har till och med frågat om de inte kan spela in den. På ”Thank You: Livin’ Live Birmingham” (2014) hörs den, men nu får fansen äntligen en studioversion också.
Inget fel med Son House original, fast Black Stone Cherry gör den mycket, mycket bättre. En helt egen version blir det verkligen. Här finns jammande pianotoner, coolt tunggung från bas och en gitarr som tycks skrika ut sina känslor.

Att se dessa killar live är som en underbar, frisk fläkt. Får ni chansen att se en konsert med dem, gör det och ni kommer att bli positivt överraskade.
Fram till dess kan ni lyssna på bland annat den här produktionen, som för övrigt har en rysligt bra ljudkvalité.
Det är ett litet, men härligt album, som kan spelas om och om igen.

Ordspråket säger att underbart är kort och visst hade jag önskat mer än sex låtar den här gången också, men se det som en liten godispåse. Bjud dig själv på en njutbar upplevelse.

(English version)

The Bluesrockers from Kentucky have done it again. A year ago came “Black To Blues”, which immediately hit the first place on Billboards blues list. Here we now have a brilliant follow-up, even better than the previous one. Just like the first, the album contains covers of songs from artists that the guys listened to while growing up, and still do. Something of an inspiration, because in their hardrock you hear these influences, where everything is blended into a nice mix and own sound.
The latest regular studio album, the highly appreciated “Family Tree”, was also released in 2018. Despite a then intense touring, they managed to record the new “Black To Blues Volume 2”, which they have once again produced themselves. Available as CD or LP in blue vinyl. Black Stone Cherry here melt together the Chicago and Delta blues with their own energy and heavyness. They interpret their idols in a delightful, shaking way.

Singer and guitarist Chris Robertson said about the previous material: “Not in our wildest imagination we could dream of the response we got. It felt huge to get so much positive response when we interpreted some of the artists that have influenced us so much.” He continues and for instance say: “Now we are back for round two and you can hear how fun we had when we recorded it. ”

Freddie King is considered one of the greatest blues guitarists. He is sometimes called “The Texas Cannonball”. Together with Albert King and B.B. King these three gentlemen has been given the nickname “the Three Kings of electric blues guitar”. Black Stone Cherry here gives us Freddies already great “Big Legged Woman”. They have added a playful keyboardist named Yates McKendree and a bigger drum sound. It gets really groovy, with cool attitude and musical joy. Here we also find some awesome guitar riffs.
With a big smile, my body starts to swing in pace on its own.

Elmore James “Early One Morning” is also fantastic, both as original and in this groups version. In the background Jon Lawhons bass gives a really nice support, together with some excellent guitarplaying.
Robertsons clear voice with a raspy edge is phenomenal and a good example of that is heard in Otis Rushs “All Your Love (I Miss Loving)”.

The band delivers music that is like a refreshing vitamin kick. By comparison, let us take Howlin’ Wolfs rather simple “Down In The Bottom”. They fill their version with several layers of instruments, giving the melody more depth. In addition, it is presented at a furious pace, faster than the original, with a wonderful rhythm from John Fred Young on the drums. I get intoxicatingly happy and think Metal Blues.

About King and Wolf, guitarist Ben Wells says like this: “They are probably some of our absolute favorite artists and some that we identify with.” They had a style of playing that the guys could use in their own songs, which was also why it was tempting  to do them.
Wells continues: “We listened to Muddy Waters, Freddie King, Howlin’ Wolf and others constantly as we grew up and do so also today.”

“Death Letter Blues” (Eddie “Son” House) they have performed live on and off for the last twelve years. People have even asked if they could record it. On “Thank You: Livin’ Live Birmingham” (2014) it is heard, but now fans are finally getting a studio version as well.
Nothing wrong with the Son House original, though Black Stone Cherry makes it much, much better. It is really a very own version. Here are jamming piano notes, a cool heavy bass sound and a guitar that seems to scream out its emotions.

Seeing these guys live is like a wonderful breath of fresh air. If you get the chance to see a concert with them, do so and you will be positively surprised.
Until then you can listen to this production for example, which by the way has an extremely good sound quality.
It is a small, but lovely album, which can be played over and over again.

There is a saying that wonderful is short and of course I would have wished for more than six songs this time too, but look at it as a piece of candy. Give yourself a treat with an enjoyable experience.

 

BETYGSSKALAN

5.0 – Mästerverk! Fullkomligt perfekt. Inte ett enda svagt spår! Finns ingenting att klaga på.
4.5 – Stark fyra. Utmärkt! Snudd på perfekt men det lilla extra saknas för att rankas som mästerverk.
4.0 – Stabil fyra. Mycket bra! Har någonting extra!
3.5 – Stark trea. Riktigt bra!
3.0 – Stabil trea. Tämligen bra. Lite spretig men ändå god musikunderhållning.
2.5 – Medelmåttig men lyssningsbart.
2.0 – Hyfsad! De sämre låtarna är tyvärr betydligt fler än de bra. Lämnar mycket att önska.
1.5 – Ganska dålig.
1.0 – Väldigt dålig. I stort sett bortkastad tid.
0.5 – Urusel! Plågsam upplevelse!

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Skribent/Fotograf
RELATERADE ARTIKLAR
MÅNADENS RECENSIONER
FILM
LIVE
Rocknytt
Ron Dahlgren

Ron Dahlgren

CHEFREDAKTÖR

Nina Dahlgren

Nina Dahlgren

ANNONSANSVARIG

Mange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIER

Tipsa oss om nyheter

Copy link