ALLA NYHETER
CD
BÖCKER

Black Rose Maze – Black Rose Maze

(Scroll down for an English version)

Det här är verkligen en intressant debut och bland det bästa jag har hört på länge. Stilen kan beskrivas som Melodiös Hårdrock med en touch av Power Metal. Den kanadensiska sångerskan och låtskrivaren Rosa Laricchiuta har en naturlig rockröst, med en lätt strävhet, som är extra tilltalande att lyssna på. Lägg sedan till ett gäng extremt duktiga musiker och Black Rose Maze självbetitlade, första album ligger redan på plus.

Tack och lov att det fortfarande växer fram bra musik. Jag var rädd för en nedåtgående trend i Coronans kölvatten. Black Rose Maze slår oss med häpnad och presenterar ett proffsigt förstlingsverk. Materialet är förpackat i ett av de snyggaste skivomslagen jag någonsin har sett. Bilden är både konstnärlig och cool, samt ger en bra sammanfattning av innehållet.

Framför oss har vi här ett hårdrocksprojekt, startat av huvudpersonen Rosa Laricchiuta. År 2015 medverkade hon i TV-programmet ”La Voix” (den fransk-kanadensiska versionen av ”The Voice”), där hon upptäcktes av miljoner tittare och blev en favorit. Rocksångerskan släppte efteråt albumet ”Rosa”, innan hon började arbeta på sin första engelskspråkiga EP ”Free”, som kom 2017. För ungefär ett och ett halvt år sedan skrev hon på ett skivkontrakt med Frontiers. Nu har hennes första fullängdsalbum äntligen landat.

I bandet hittar vi den italienske multi-instrumentalisten och producenten Alessandro Del Vecchio (Hardline, Jørn, Revolution Saints). På skivan spelar han både basgitarr och keyboard, samt har förstås även producerat alltihopa. Rytmsektionen kompletteras med Metal-trummisen Michele Sanna. Den unga killen Andrea Seveso har tidigare jobbat en hel del som studiotekniker, men får här visa sin skicklighet på gitarr. Han är helt fenomenal. Bakgrundssångerskan Erika Ceruti gör också ett bra jobb. Hennes röst passar perfekt ihop med frontkvinnans, som tillsammans skapar harmoni.

En kraftfull, drivande bas hörs i bakgrunden på inledande ”In The Dark”. Trummornas puls ger ett härligt tempo. Utöver det frambringas ett enastående gitarrlirande av talangfulla Seveso. Sången är ett perfekt exempel på Rosas fantastiskt underbara rockstämma.

”Laws Of Attraction” är en duett ihop med amerikanske sångaren Jeff Scott Soto (Talisman, Yngwie Malmsteens Rising Force). Rosa och gästartisten känner varandra sedan tidigare, genom Trans-Siberian Orchestra (en amerikansk symfonisk hårdrocksorkester ), där de båda två har medverkat under många år. Deras röster matchar varandra väldigt bra. Fint och utomordentligt spelat av Alessandro på keyboard, samt ett strålande gitarrspelande signerat Andrea Seveso gör musiken levande.

Min knutna näve sträcks upp i luften när Laricchiuta ett flertal gånger sjunger just det, i den makalöst bra kompositionen ”Look At Me Now”. Biten handlar om att resa sig efter en motgång och vara stark för att kunna gå vidare. När hon mot slutet skriker ut ”pain”, ihop med basgitarrens rytmiska pumpande, då river och sliter det inuti mig. Känslorna pulserar i takt med musiken.

Albumet har visserligen inte någon titellåt, men den grymt bra ”Maze” är snuddande nära och väldigt passande tycker jag. Den är både tung och melodiös. Ett gitarrsolo rivs av med snabba fingrar. Spåret har en mörk skugga över sig, men inuti mig virvlar en ljus och obeskrivbar glädje, tack vare sådan här suverän toppklass. Kvalitén genomsyrar allt, från sång och text, till alla instrument och arrangemang.

Något som inte tilltalar mig är avslutande Schlager-varningen ”Call Me Now”, men smaken är ju olika. Den är lite för överdramatisk på ett simpelt tema och hade kunnat platsa i Eurovision, när de vill plocka in något rockigare. Enligt undertecknad passar melodin inte ihop med resten av skivans sound.

Totalt sett är ”Black Rose Maze” en strålande debut. Det är något av en befrielse att få höra så här bra musik. Första skivan med Black Rose Maze spinner på i en uppåtgående spiral av känslor och sköna toner. En solid grund är lagd. Nu är det bara att hålla glöden vid liv och låta kreativiteten snurra vidare.

 

Black Rose Maze – Black Rose Maze 1
Foto: Strange Brew Photography

 

(English version)
This is really an interesting debut and among the best I have heard in a long time. The style can be described as Melodic Hard Rock with a touch of Power Metal. The Canadian singer and songwriter Rosa Laricchiuta has a natural rock voice, with a light roughness, which is extra appealing to listen to. Then add a bunch of extremely good musicians and Black Rose Maze self-titled, first album is already on the plus side.

Thank goodness that great music is still emerging. I was afraid of a downward trend in the wake of the Corona. Black Rose Maze amazes us and presents a professional first work. The material is packaged in one of the most good-looking album covers I have ever seen. The picture is both artistic and cool. It also gives a nice summary of the content.

Here we have a hardrock-project in front of us, started by the main person Rosa Laricchiuta. In 2015 she participated in the TV-show “La Voix” (the French-Canadian version of “The Voice”), where she was discovered by millions of viewers and became a favorite. After that this rock singer made the record “Rosa”, before she began working on her first EP in English, called “Free” and it was released 2017. About one and a half years ago, she signed a contract with Frontiers. Now her first full-length album has finally landed.

In the band we find the Italian multi-instrumentalist and producer Alessandro Del Vecchio (Hardline, Jørn, Revolution Saints). On the record he plays both bass guitar and keyboard. Del Vecchio has of course produced everything too. The rhythm section is complemented by Metal drummer Michele Sanna. The young guy Andrea Seveso has previously worked a lot as a studio technician, but here he gets to show his skills on guitar. He is totally phenomenal. Background singer Erika Ceruti does a good job as well. Her voice fits perfectly together with the front woman’s, which together create harmony.

A powerful, driving bass is heard in the background on the opening “In The Dark”. The pulse of the drums gives a nice tempo. Beyond this, an outstanding guitar playing is performed by talented Seveso. The song is a perfect example of Rosa’s fantastically wonderful rock voice.

“Laws Of Attraction” is a duet with American singer Jeff Scott Soto (Talisman, Yngwie Malmsteen’s Rising Force). Rosa and the guest artist know each other since earlier, through the Trans-Siberian Orchestra (an American symphonic hard rock orchestra), in which both of them have been involved for many years. Their voices match one another very well. Outstanding and lovely played by Alessandro on keyboard, together with a brilliant guitar playing signed Andrea Seveso makes the music come alive.

My fist is stretched up in the air when Laricchiuta several times sings exactly that, in the exceptionally good composition “Look At Me Now”. This piece is about getting up after an adversity and being strong to be able to move on. When she shouts out “pain” towards the end, together with the bass guitar’s thumping rhythm, then tearing feelings are scratching inside of me. The emotions pulsates in pace with the music.

The album may not have a title track, but the awesome “Maze” is leaning close towards being that and fits very well, I think. It is both heavy and melodic. A guitar solo is fired away with quick fingers. This track has a dark shadow over it, but inside me a bright and indescribable joy swirls, thanks to such a superb top class. The quality is everywhere, from singing and lyrics, to all instruments and arrangements.

Something that does not appeal to me is the finishing Schlager-warning “Call Me Now”, but it is a matter of taste. This tune is a bit too overdramatic on a simple theme and could have been in the Eurovision Song Contest, when they want to throw in something with rock. According to the one who wrote this article, the melody does not suit the rest of this album’s sound.

Overall, “Black Rose Maze” is a brilliant debut. It is something of a relief to hear such good music. The first record with Black Rose Maze whirls upwards in a spiral of emotions and beautiful tones. A solid foundation has been laid. Now it is just to keep the glow alive and let the creativity spin on.

 

Black Rose Maze – Black Rose Maze 1
Foto: Strange Brew Photography

 

Line-up:
Rosa Laricchiuta – Sång
Alessandro Del Vecchio – Bas och keyboard
Andrea Seveso – Gitarr
Michele Sanna – Trummor
Erika Ceruti – Bakgrundssång
Jeff Scott Soto – Sång i “Laws Of Attraction”

Black Rose Maze – Black Rose Maze 3

Låtlista ”Black Rose Maze”:
1. In The Dark
2. Laws Of Attraction (Feat. Jeff Scott Soto)
3. Let Me Be Me
4. Free
5. Look At Me Now
6. Maze
7. Let Me Go
8. Only You
9. Earth Calling
10. You Can’t Stop Me
11. Call Me Now

Band: Black Rose Maze
Titel: Black Rose Maze
Genre: Melodiös Hårdrock
Skivbolag: Frontiers Music s.r.l.
Antal låtar: 11
Speltid:  44:24
Releasedatum: 2020-08-07
Bästa spår: Maze, Look At Me Now, Laws Of Attraction, In The Dark, Let Me Be Me, Let Me Go, Free, You Can’t Stop Me.
Betyg: 4/5 

 

RELATERADE ARTIKLAR
FILM
LIVE
Rocknytt

Tipsa oss om nyheterROCKNYTT_LOGGA_2022

SÖK PÅ ROCKNYTT

Mange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIER