Foto: Press.

Intervju med Þorsteinn Árnason från Volcanova

Þorsteinn Árnason från Volcanova berättar om den isländska rockscenen, bandets ambitioner och går in på detaljer om kommande debutplattan Radical Waves.

Jag fick äran att ställa några frågor till Volcanovas basist Þorsteinn Árnason inför släppet av bandets kommande debutalbum Radical Waves. Intervjun är på svenska, men den finns också i engelsk version nedan.

 

Det börjar närma sig – den 21:a augusti så släpper ni ert debutalbum Radical Waves via The Sign Records. Hur känns det?

– Det känns fantastiskt. Albumet blev skrivet och producerat med mycket passion och att se någonting som vi alla har skapat tillsammans och jobbat hårt för att förverkliga är verkligen en fullbordande känsla.

Hur kom ni fram till titeln Radical Waves?

– Det var lite taget från det blå. Vi upptäckte att låtarna som vi skrev för albumet var rätt radikala, och det finns några fantastiska album som har ”waves” i sin titel. Rush har Permanent Waves, Focus har Moving Waves, och nu har Volcanova Radical Waves.


Volcanova grundades 2014 av er sångare, låtskrivare & gitarrist Samúel Ásgeirsson. Är låtarna på albumet en samling av vad ni har skrivit under era verksamhetsår eller är materialet skrivet inför albumet?

– De blev alla skrivna från när vi först bildades enligt nuvarande line-up i augusti/september 2017 till omkring juni 2018 när vi äntrade studion, utom en låt, Mountain, som var skriven av den tidigare versionen av bandet.

Hur ser rockscenen ut på Island?

– Den är rätt spektakulär och väldigt varierad. Vi har en massa olika band här och scenen har många olika genrer som spelar live tillsammans, så vi har folk som kommer till våra gig som gillar olika genrer och det är fantastiskt. De flesta inom scenen är goda vänner eller känner åtminstone till varandra och många av dem är med i fler än ett eller två band.


Volcanova har funnits i dryga 6 år nu. Vad har varit er största höjdpunkt under verksamhetsåren? Vad har ni fått för respons på er musik så här långt?

– Vi har haft några fantastiska ögonblick under vår korta livstid, våra turnéer till Storbritannien har definitivt varit höjdpunkten på vår karriär. Vi har också spelat några fantastiska gig här på Island, för att nämna ett par så har vi vårt senaste uppträdande på Eistnaflug-festivalen, som ligger i Steini’s (bas och sång) lilla hemstad. Festivalen har hållts varje år sedan 2005 med band som Opeth, Meshuggah och Red Fang för att nämna några, samt Islands främsta som har uppträtt genom åren. Det var tänkt att vi skulle spela där i år men förhoppningsvis så får vi spela nästa år istället. Vi kan definitivt rekommendera att åka till Island för Eistnaflug-festivalen. Vi har också spelat några fantastiska gig med band som The Vintage Caravan, Brain Police och Sólstafir. Vi hade även förmånen att spela med Elder här på Island och lära känna dem lite, ett band som vi alla har sett upp till och lyssnat mycket på under de senaste åren.

Var skulle drömgiget eller drömturnén äga rum, efter den här Corona-situationen har lugnat ner sig?

– En dröm hade varit att uppträda på festivaler som Desertfest, Wacken, Psycho Las Vegas och Roskilde-festivalen för att nämna några. Det finns en massa otroliga festivaler där ute! Att vara på turné med eller göra något gig med band som Mastodon eller Clutch vore en dröm som gick i uppfyllelse. Men den ultimata av ultimata drömmar för oss vore att turnera med Queens of the Stone Age, även en enda spelning skulle räcka, mer kunde vi inte be om!

Ert albumomslag är väldigt läckert tycker jag. Finns det någon länk mellan omslaget och innehållet i albumet, någon bakomliggande betydelse?

– Albumet behandlar ämnet liv och död och alla fester och radikala ögonblick där emellan. Så att ha vårt skelett surfande på havets gyllene vågor känns passande.

Den 29:e maj så släpptes er första musikvideo med en rätt så underhållande bakgrundsstory. Låten handlar om Sam, en till synes ganska alldaglig kille som bär på en djupt rotad hemlighet – om Sam inte får sin dagliga dos av sushi förvandlas han till djävulen själv. Hur var det att spela in den? Ni såg ut att ha det kul.

– Det var väldigt kul att filma videon. Vi gjorde allt på en dag med hjälp av goda vänner så vi njöt av det lika mycket som det verkar. Det bästa med hela proceduren var att springa runt på stan med Sam (gitarr och sång) klädd och målad som Lucifer själv, även om Sam inte var lika road som resten av crewet.

Är ni i bandet också förtjusta i sushi?

– För att citera Sam: “Sushi is life, life is Sushi”.

Hur kom det sig att ni signade med The Sign Records?

– The Sign pekades ut för oss av en vän i vinylindustrin, vi sökte på dem och upptäckte att de hade några coola band under sitt namn som vi gillade. Vi skickade dem ett e-mail, de gillade vårt material, och här är vi nu.


Vad lyssnar ni själva på för musik?

– Vi lyssnar på allt från Neil Young till Gojira och allt där emellan. Det nya Lowrider-albumet är fantastiskt för att nämna något. Och för skojs skull; när det här skrivs så kommer Lonely Lyle av Big Business att dåna genom högtalarna. Men vår musiksmak är väldigt bred och vad vi lyssnar på varierar mellan dagar, veckor och månader, något som nästan alla förmodligen kan relatera till.


Tack för att du tagit dig tid för att svara på de här frågorna. Jag ser fram emot när ert album släpps och hoppas att ni får välförtjänt bra respons på det!

 

————————————————————–

 

The time is near – the 21th of august you’ll release your debut album Radical Waves through The Sign Records. How does it feel?

– It sure feels amazing. The album was written and produced with a lot of passion and to see something that we all made together and worked hard on becoming real is a very fulfilling feeling.

How did you decide that the album title was going to be Radical Waves?

– It was kind of decided out of the blue. We always found the songs that we were writing for the album were quite radical. And there are some amazing albums that have “waves” in the title. Rush has Permanent Waves, Focus has Moving Waves, and now Volcanova has Radical Waves.

Volcanova was founded in 2014 by your singer, songwriter and guitarist Samúel Ásgeirsson. Is the tracks on the album a collection of what you have written during your years of activity or is all the material written for the album?

– All of them were written from when we first got together as a current line-up in August/September 2017 to around June 2018 when we entered the studio, except for one song, “Mountain”, which was written by the former version of the band.

What is the rock-scene in Iceland like?

– It is pretty spectacular and very varied. We have loads of different bands here and the scene has a lot of different genres that do live shows together, so we have people coming to our shows that are into different genres and that’s amazing. Most of the people in the scene are good friends or definitely at least know each other and many of them are in more than one or two bands.

Volcanova has existed in about 6 years now. What has been your greatest peak during your years of activity? What response have you received on your music so far?

– We´ve had some fantastic moments in our short lifetime, our tours to the UK has definitely been the top of our career. We´ve also played some amazing gigs here in Iceland, to name a few we have our last year’s performance at Eistnaflug festival, which is located in Steini´s (bass and vocals) small hometown, the festival has been held every year since 2005 with bands like Opeth, Meshuggah and Red Fang to name a few and all of the Iceland´s finest performing throughout the years. We were supposed to play this year but hopefully we´ll play next year instead. We definitely recommend taking a trip to Iceland for the Eistnaflug festival. We have also played some amazing gigs with bands like The Vintage Caravan, Brain Police and Sólstafir. We were also lucky enough to play with Elder here in iceland and to getting to know them a little, a band that we´ve all looked up to and listened to a lot for the past years.

Where would your dream gig och tour be, in a (hopefully near) corona-free future?

– Would be a dream to perform at festivals like Desertfest, Wacken, Psycho Las Vegas and Roskilde festival just to name a few, there are a lot of amazing festivals out there! To get on tour or do a gig with bands like Mastodon or Clutch would be a dream come true. But our ultimate dream of all the ultimate dreams would be getting on tour with Queens of the Stone Age, although one gig would be enough, we don´t ask for more!

Your cover art for the album is very cool. I saw that it was made by an artist called Skadvaldur. Is there any connection between the cover art and the content of the album, any underlying message?

– The album takes on the subject of life and death and all the parties and the radical moments in between. So having our skeleton guy surfing the waves of the golden ocean seems appropriate.

The 29th of may you released your first music video with a quite amusing background story. The song is about Sam, who seems to be an ordinary guy but who carries a secret – that if he doesn’t get his daily dose of sushi he turns into Lucifer himself. How was it to film the video? By the looks of it it seems like you enjoyed yourselves.

– To shoot the video was loads of fun. We did it all in one day and got some help from good friends so we enjoyed it just as much as it looks. The best part of the procedure was probably running around town with Sam (guitars and vocals) dressed and painted as Lucifer himself, although Sam was not amused as much as the rest of the crew.

Are you guys in the band fond of sushi as well?

– Quoting Sam: “Sushi is life, life is Sushi”.

How come you signed with The Sign Records?

– The Sign was pointed out to us from a friend in the vinyl industry, we checked them out and found out that there were some cool bands on their bill that we were into, we sent them an email, they liked our stuff, and here we are.

What music are you currently listening to?

– We are listening to everything from Neil Young to Gojira and everything in between. The new Lowrider album is amazing just to name something, and for fun, when this is written, Lonely Lyle by Big Business is blasting through the speakers. But our taste in music is very wide and it varies from days, weeks and months what we are listening to and probably almost everyone can relate to that.

Thank you for taking the time to answer these questions. I look forward to the release of Radical Waves, and I hope that you get well-earned and great response on it!

FÖLJ ROCKNYTT 2023 – Den bästa spellistan på Spotify för dig som vill upptäcka ny musik. Här får du det senaste inom Rock, Hårdrock, AOR och Metal. Spellistan har över 4000 följare och uppdateras flera gånger i veckan!

VECKANS TOPPNYHETER
VECKANS TOPPVIDEOS
Rocknytt

Tipsa oss om nyheterROCKNYTT_LOGGA_2022

SÖK PÅ ROCKNYTT

Mange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIER