LIVERECENSIONER 2023
INTERVJUER 2023
mammoth wvh wolfgang van halen
Foto: Anna Karlsson
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Inför Sweden Rock 2023: Intervju med Wolfgang Van Halen (Mammoth WVH)

(Scroll down for the English version)

Årets upplaga av Sweden Rock Festival går av stapeln 7-10 juni och vi laddar upp med intervjuer med banden som spelar på festivalen. Anna Karlsson har ställt frågor till Wolfgang Van Halen från Mammoth WVH inför deras spelning på festivalen.


Wolfgang Van Halens soloprojekt Mammoth WVH släppte sitt självbetitlade och kritikerhyllade debutalbum 2021. Även om Wolf i studion spelar alla instrument själv, så har han naturligtvis ett band med sig på scenen, som består av gitarristerna Frank Sidoris och Jon Jourdan, samt basisten Ronnie Ficarro och trummisen Garrett Whitlock. Gruppen har turnérat flitigt. Ett nytt album, ”Mammoth II”, är på gång och släpps den 4 augusti.

För de som inte vet, hur kom det sig att ditt band eller soloprojekt fick namnet Mammoth?

Annons:

Mammoth hette bandet före Van Halen. De var tre stycken, min pappa, min farbror och en man vid namn Mark Stone som spelade bas. Anledningen till att jag känner mig så nära namnet är att min pappa också var gitarrist och sångare i Mammoth. Alltid när min pappa berättade den historien för mig visste jag att när jag växte upp skulle jag vilja kalla mitt band för det. Jag tyckte det var ett så coolt bandnamn.

Loggan med två ”m” som är ihoptryckta i varandra, vem kom på den idén?

Det var en idé mellan mig och min farbror Patrick. Han är grafisk formgivare. Jag visste vad jag ville. I grund och botten var mina krav att ha ordet utskrivet med de två mittersta ”M”:en sammansatta. Dessa ”M” kan också fungera som själva logotypen. Det tog ett par års lekande med det. Jag tror att vi först hade börjat utarbeta en idé när jag höll på att färdigställa det första albumet 2018. Jag tycker det är en cool logga.

Det är första gången Mammoth WVH spelar på Sweden Rock. Hur känns det och vad har ni för förväntningar på årets festival och spelning?

Jag är väldigt exalterad. Det är första gången Mammoth spelar på festivalscenerna i Europa. Jag kan inte vänta med att komma över dit och spela på Sweden Rock.

Du var bara 15 år när du började spela bas i din pappas band Van Halen. Redan som 13-åring gjorde du gästframträdanden. Hur var det, att så ung börja uppträda inför en stor publik? Jag hade varit jättenervös.

Jag antar att jag var nervös, men jag repeterade så mycket under loppet av ett eller två år med min pappa och min farbror. Man bara litar på sin träning och de där repetitionerna. Man kommer till en viss punkt, det finns så många människor där ute att du liksom tappar koll och fokuserar bara på att spela. Det var också lättare eftersom jag även hade min familj där som stöttade mig. Jag tycker att det gick bra.

Vilka är dina inspirationskällor när du skriver din musik?

Livet. Känslor. Relationer. Jag tycker att musik är det mest personliga som finns. Det är superpersonligt eftersom det kommer inifrån dig själv. Genom att vara den enda låtskrivaren i Mammoth, så kommer det bara rakt från hjärtat. Jag lägger in allt i min musik.

En ny platta är på gång. Berätta mer om den från din synvinkel.

Jag är väldigt upprymd över att alla ska få höra den. Jag tycker att den är en utveckling av det första albumet och på något sätt starkare. Det är ett tajtare album. Jag tycker att den utvidgar Mammoth-soundet och till viss del förbättrar det. Med det första albumet försökte jag fortfarande komma på vad projektet var. Med det här albumet visste jag mer om vad Mammoth är redan från början. Jag tror att det gav lite självförtroende genom att veta det. Jag ville utmana vad soundet var och jag är stolt över vad vi kunde åstadkomma.

Får fansen höra nya låtar från kommande plattan på festivalen i sommar?

Jag kommer att spela låtarna från den nya skivan som redan är släppta, “Another Celebration At The End Of The World” och “Like A Pastime”.

Vilken var den första skiva du köpte för egna pengar?

Jag minns att jag gick till köpcentret med några vänner efter skolan. Jag köpte den utökade versionen av ”Enema Of The State” av Blink-182, eftersom min mamma bara lät mig få den tillputsade versionen på iTunes. Jag var tvungen att smyga in den och spela den när hon inte var i närheten. Det är trevligt att höra låtarna som de är tänkta att höras. Jag var väldigt nöjd med den där.

Vilken var den senaste plattan du lyssnade på?

”Circadian” av Intervals är mitt senaste favoritalbum.

Förutom att jobba med musik, gillar du att göra något annat?

Jag tycker om att spela tv-spel. Det är en rolig hobby.

Vad kan man förvänta sig av er konsert på Sweden Rock?

En rolig hårdrocksshow, som jag hoppas att alla kommer att gilla.

Vilken av dina låtar tycker du är roligast att spela live?

Under senaste tiden, den allra första singeln från ”Mammoth II” – ”Another Celebration At The End Of The World”. Det är väldigt hög energi och publiken har verkligen verkat gilla den. Jag är också väldigt exalterad över att spela den senaste låten som vi släppte, ”Like A Pastime”. Det är faktiskt den låten vi har spelat längst. Vi repeterade den redan långt tillbaka på vår Europaturné förra året, innan jag ens hade skrivit klart texten.

Är det några konserter som du själv kommer passa på att se när du är på Sweden Rock?

Alter Bridge. Jag älskar mina vänner i Alter Bridge, så det är alltid kul att se dem. Jag är även ett stort fan av Spiritbox. Hoppas att få se dem också.

Hur ser resten av 2023 ut för dig?

Mycket turnerande. Mycket jobb. Det kommer att bli väldigt hektiskt, men jag är tacksam för det. Dessutom kommer jag att gifta mig, så är väldigt exalterad över det också. Det kommer att bli en härlig tid.

Jag tackar Wolfgang Van Halen för intervjun och passar på att säga grattis till det kommande bröllopet. Ser fram emot att se honom och hans Mammoth WVH’s uppträdande på Sweden Rock!

Inför Sweden Rock 2023: Intervju med Wolfgang Van Halen (Mammoth WVH) 1
Foto: Travis Shinn

(English version)
This year’s edition of Sweden Rock Festival takes place June 7-10 and we prepare by doing interviews with the bands playing at the festival. Anna Karlsson has asked questions to Wolfgang Van Halen from Mammoth WVH before their gig at the festival.

Wolfgang Van Halen’s solo project Mammoth WVH released its self-titled and critically acclaimed debut album in 2021. Even though Wolf plays all the instruments himself in the studio, of course he has a band with him on stage, which consists of guitarists Frank Sidoris and Jon Jourdan, as well as bassist Ronnie Ficarro and drummer Garrett Whitlock. The group has toured extensively. A new album, “Mammoth II”, is in the works and will be released on August 4.

For those who don’t know, how did your band or solo project come to be named Mammoth?

Mammoth was the name of the band before Van Halen. It was a three piece with my dad, my uncle and a man named Mark Stone playing bass. The reason I feel so close to the name is that my dad was also the guitar player and singer of Mammoth. Whenever my dad would tell me that story, I always knew that when I grew up that I would want to call my band that. I thought it was such a cool band name.

The logo with two “m”s pressed together, who came up with that idea?

That was an idea between me and my uncle Patrick. He is a graphic designer. I knew what I wanted. Basically, my requirements were to have the word written out with the middle two “M”s put together. Those “M”s could also double as the logo itself. It took a couple of years playing around with it. I think we had initially started drafting an idea when I was finishing the first album in 2018. I think it is a cool logo.

It’s the first time Mammoth WVH plays on Sweden Rock. How does it feel and what are your expectations for this year’s festival and gig?

I’m very excited. This is Mammoth’s first time playing the festival circuit in Europe. I can’t wait to get over there and play Sweden Rock.

You were only 15 years old when you began to play bass in your father’s band Van Halen. Already as a 13-year-old, you made guest appearances. What was it like to start performing in front of a big audience at such a young age? I would have been very nervous!

I guess I was nervous, but I rehearsed so much over the course of a year or two with my dad and my uncle. You just rely on your practice and those rehearsals. At a certain point, there’s so many people out there that you kind of lose track and you just focus on playing. It was also easier because I had my family there to support me as well. I think it went well.

What are your sources of inspiration when you write your music?

Life. Emotions. Relationships. I think music is the most personal thing. It is super personal because it comes from inside you. Being the sole writer of everything in Mammoth, it just comes straight from the heart. I put everything into my music.

A new album is in the works. Tell us more about it from your point of view.

I’m very excited for everyone to hear it. I think it’s an evolution of the first album and in some ways stronger. It’s a tighter album. I think it expands upon the Mammoth sound and in some improves upon it. With the first album, I was still trying to figure out what the project was. With this album, I came into that knowing more of what Mammoth is. I think there was a bit of confidence there knowing that. I wanted to challenge what the sound was and I’m proud of what we were able to accomplish.

Will the fans get to hear new songs from the upcoming record at the festival this summer?

I will play the songs from the new record that are released already, “Another Celebration At The End Of The World” and “Like A Pastime”.

What was the first record you bought with your own money?

I remember going to the mall with some friends after school. I bought the explicit version of “Enema Of The State” by Blink-182, because my mom would only let me get the clean version on iTunes. I had to sneak it in and play it when she wasn’t around. It’s nice to hear the songs as they’re meant to be heard. I was very happy with that one.

What was the latest album you listened to?

“Circadian” by Intervals is a recent favorite album of mine.

Besides working with music, do you like to do something else?

I like to play video games. It is a fun hobby.

What can we expect from your concert on Sweden Rock?

A fun hard rock show that I hope everyone will enjoy.

Which one of your songs do you think is the most fun to play live?

Most recently, the very first single off of “Mammoth II” – “Another Celebration At The End Of The World”. It is very high energy and the crowds have seemed to really enjoy it. I am also very excited to play the newest song that we released, “Like A Pastime”. That is actually the song that we’ve been playing the longest. We were rehearsing it way back on our European tour last year, before I had even finished writing the lyrics.

Are there any concerts that you yourself will take the opportunity to see when you are on Sweden Rock?

Alter Bridge. I love my friends in Alter Bridge, so it is always great to see them. I am also a big fan of Spiritbox. Hope to see them too.

How does the rest of 2023 look like for you?

A lot of touring. A lot of work. It is going to be very busy, but I’m thankful for it. Also, I’ll be getting married so very excited for that too. It is going to be a good time.

I thank Wolfgang Van Halen for the interview and take the opportunity to say congratulations on the upcoming wedding. Looking forward to seeing him and his Mammoth WVH’s performance at Sweden Rock!

Sweden Rock Festival går av stapeln i Norje, Sölvesborg 7-10 juni. Deltagande band är Iron Maiden, Mötley Crüe, Def Leppard, Ghost, Deep Purple, Europe, Pantera, Alter Bridge, Gojira, Behemoth, Blue Öyster Cult, Clutch, Airborne, Billy Gibbons, Testament, Wolfmother, Lita Ford, Raised Fist, Skid Row, U.D.O., Symphony X, Monster Magnet, H.E.A.T, Kamelot, Jinjer, TNT, Napalm Death, Mammoth WVH, Katatonia, Threshold, Avatar, Myrath, British Lion, Marduk, Coney Hatch, Angra, Tribulation, Spidergawd, Spiritbox, Mike Tramp och många fler!

Mer info: https://www.swedenrock.com/

Mammoth WVH spelar lördag 10 juni kl.12:15 på Rock Stage. 

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Skribent/Fotograf
RELATERADE ARTIKLAR
POPULÄRA LIVERECENSIONER
ALLA NYHETER
Rocknytt
Ron Dahlgren

Ron Dahlgren

CHEFREDAKTÖRNina Dahlgren

Nina Dahlgren

ANNONSANSVARIGMange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIERTipsa oss om nyheterROCKNYTT_LOGGA_2022

SÖK PÅ ROCKNYTT