VECKANS TOPPNYHETER
VECKANS MEST DELADE
Masterplan Foto: Effie Trikili

Inför Time To Rock 2023: Intervju med Roland Grapow (Masterplan)

***ENGLISH VERSION BELOW*** Årets upplaga av Time To Rock går av stapeln 8-10 juli och vi laddar upp med intervjuer med banden som spelar. Först ut är Masterplan där Daniel Reichberg fått ställa några frågor till bandets gitarrist och låtskrivare Roland Grapow.

Roland Grapow, gitarrist och låtskrivare i Masterplan, vi börjar med att gå tillbaka tjugo år i tiden, till släppet av Masterplans självbetitlade debutalbum, 2003. Jag tycker skivan hör till rockhistoriens STORA debuter. Håller du med?


– Kanske. Jag minns att vi blev väldigt överraskade över gensvaret. Recensionerna var översvallande, efter sex månader skrevs det fortfarande positivt om oss, och jag har fått mycket beröm för skivan genom åren.

Musiken var en unik blandning mellan å ena sidan den tyskklingande metalmusiken och å andra sidan Jorn Landes bluesbaserade sång.

Annons:

– Låtskrivandet var redan klart när Jorn kom med i bandet. Det hade jag och [trumslagaren] Uli Kusch fixat, i vissa fall redan när vi fortfarande var medlemmar i Helloween. Saker som “Bleeding Eyes” och “Soulburn” hade vi presenterat för de andra i Helloween under inspelningarna av albumet “The Dark Ride” (2000), men de tyckte inte låtarna passade för bandet. Sedan, när jag och Uli startade eget, kände vi att vi hade mycket att förlora. Om vi inte kom upp med ett riktigt starkt album var det bara en tidsfråga innan vi var ute ur branschen. Därför var vi noga med varenda detalj i låtarna. Vi ville inte bara köra på, utan hellre lägga in olika överraskningar i arrangemang och komposition. När det kom till att lägga sång frågade vi först Russell Allen (Symphony X) och sedan Michael Kiske (Helloween). Kiske sjöng på “Heroes”, men ville inte göra något utöver detta. Det här var under den period då han var less på metal. Men så kom vi att tänka på Jorn, som vi hade hört i gruppen Ark, och han anslöt sig med en hel massa energi. På uppföljaren “Aeronautics” (2005) var det mycket mer lagarbete.

Ni belönades med priset “European borders breaking award”. Hur var det?

– Priset gick mest till popband, vilket märktes vid ceremonin i Nice, så vi var stolta att även ett metalband fick priset. Vi bad om varsitt exemplar inklusive ett till vår producent Andy Sneap, för det hade inte varit rättvist att jag skulle ha det enda, stående i min studio.

Tycker du att er debutskiva har överskuggat resten av Masterplans produktion?

– Skivan är ju ett mästerverk som det är svårt att slå. Vi var arga, energiska och såg mot framtiden. Vi tog våra influenser från Deep Purple, Rainbow och Whitesnake och byggde upp något nytt. Nuförtiden försöker jag inte ens dölja det faktum att debuten dominerar.

Era konserter domineras av skivan….

– Vi försöker alltid spela låtar från alla plattor, men varför spela saker som folk inte vill höra? Hade vi inte spelat klassiker som “Kind Hearted Light” eller “Soulburn”, så hade vi fått klagomål.

Den senaste Masterplan-skivan med nya låtar – “Novum initium” – fyller tio i år. När kommer nästa?

– Allt är redan skrivet, och mycket är inspelat. Vi håller precis på att jobba med sången, och beräknar att vara klara om tre månader. Sedan ska tre videos filmas och läggas ut pö om pö, och så kommer albumet därefter.

Apropå sången, så sköts den idag av svenske Rick Altzi. Vad har han inneburit för Masterplan?

– Han är den sångare som blivit kvar allra längst! Hans röst är minst lika kraftfull som Jorns, dock helt utan att vara någon kopia. Med Rick som sångare har vi fått en trygghet och ett flyt som vi inte hade förr. Jorn kunde försvinna helt, som exempelvis efter “Time to be king”, då han bara stack! Sedan stötte vi ihop med varandra på en konsert i Israel, och allt var frid och fröjd. Jag och Jorn är goda vänner, men med Rick har vi en fullt tillförlitlig medlem.

Inför Time To Rock 2023: Intervju med Roland Grapow (Masterplan) 1
Foto: Tom Row

I sommar spelar Masterplan på den svenska Time to Rock-festivalen. Vad kan publiken vänta sig?

– Det blir som sagt låtar från alla album, och så ett par från Helloween-tiden. Vi kommer nog att stuva om en del, jämfört med våra senaste spelningar. Kanske blir det någon helt ny låt.

Jag skulle gärna höra “The Dark Ride”.

– Hmmm…den kanske vi borde göra? Jag har spelat den live i flera sammanhang, så jag kan den!

Varför gav Masterplan ut skivan “PumpKings” 2017, med idel Helloween-låtar i egna, nya versioner?

– Vi hade fått en ny deal med skivbolaget AFM, så vi tyckte det kunde vara kul att återbesöka min tid i Helloween. Dagens Helloween ignorerar mina låtar fullständigt, så det var ett sätt för att ge dem lite uppmärksamhet. Om versionerna är bättre än originalen? Njaaaa, det vet jag inte. Egentligen är jag inte så förtjust i nyinspelningar. Eller för den delen remastringar. Exempelvis är jag ju ett stort fan av Grand Funk Railroad, och på deras skivor är det en hel massa oljud. Så fick jag höra de kliniskt rena remasterversionerna och insåg att jag aldrig hade stört mig på oljudet.

Sedan ett antal år går Helloween under banderollen Pumpkins United inklusive de återvändande Kai Hansen och Michael Kiske. Hade du velat vara med?

– Ärligt talat – ja. Men det är väl så det blir när någon inte tycker om en. Missförstå mig inte, jag står på god fot med flera medlemmar i Helloween. Med Kai Hansen och Michael Kiske har jag alltid varit god vän, och för inte så länge sedan åt jag middag med Michael Weikath. Det var bara trevligt. Markus Grosskopf är idel kramar när vi ses. Men det finns en som hatar mig…

Vem då?

– Ha ha, en gammal Helloween-medlem som verkar gilla att snacka skit om mig!

“PumpKings” är alltså inte en reaktion på “Pumpkins United”?

– Nej nej, “PumpKings” började planeras långt tidigare än så.

Apropå Helloween måste jag fråga om en favoritlåt som heter “Crazy Cat” (från “Chameleon”, 1993). Vad inspirerade dig att skriva en så speciell låt?

– Jag hade hört “Get the funk out” med Extreme och ville göra något liknande, med fett blås i hårdrocken. Till texten inspirerades jag av Helloween-låten “Heavy Metal Hamsters”, så jag skrev om mitt eget djur. Jag ägde två katter, varav den ena var lite galen…

Innan du gick med i Helloween hade du bandet Rampage. Kommer deras skivor att återutges?

– Gud, då var man ung! Problemet är att mastertejperna inte finns kvar. Studion spelade över dem med något annat. Så enda chansen är att jag rippar ospelade exemplar av vinylskivorna och snyggar till i studion. Det skulle kunna bli en tjusig dubbel-CD med en massa bilder och allt möjligt. Musiken förtjänar att återutges, för vi var riktigt stora i Hamburg en gång i tiden!

Stämmer det att du har en soloskiva på gång?

– Jag skulle vilja släppa något på egen hand. Nånting i stil med Grand Funk Railroad, kanske. Lite blues, lite funk. Och så vill jag sjunga själv. Jag fick så mycket skit förra gången jag sjöng på en skiva att jag har knipit käft ända tills nu. Förutom hemmavid!

Vad mer är nytt?

– Första Masterplan-plattan återutges i maj. Den skulle egentligen ha givits ut till jubileumsdagen härom veckan, men det är långa köer till vinylfabrikerna. Den kommer på CD också, och där ingår en riktig guldklimp. Jag hittade en film av oss när vi agerade förband åt Hammerfall i Lisebergshallen 2003. Den är väldigt bra, och så ingår även backstagefilmer som visar hur kul vi hade.

Time To Rock Festival går av stapeln i Knislinge Folkets Park 8-10 juli. Deltagande band är Saxon, KKs Priest, MSG, Blind Guardian, The Hooters, D-A-D, Alestorm, Molly Hatchet, Ross The Boss, Uli Jon Roth, A Tom Gabriel Warrior Trilogy (Celtic Frost, Triptykon, Triumph Of Death), Sham 69, The Toy Dolls, Marky Ramone’s Blitzkrieg, The Answer, Masterplan, Angel Witch, Teaze, Hardline, Tygers Of Pan Tang, Treat, Dream Evil, Bourbon Boys, The Quill och många fler!

Masterplan spelar Söndag 9 juli, kl. 20:30.

Inför Time To Rock 2023: Intervju med Roland Grapow (Masterplan) 2

********** ENGLISH VERSION **********

Roland Grapow, guitarist and songwriter with Masterplan, we’ll start by going back twenty years, to the release of Masterplan’s self-titled debut album, in 2003. I think the record belongs to the BIG debuts in rock history. Do you agree?

– Maybe. I remember we were very surprised by the response. The reviews were raving, after six months we were still being written about positively, and I’ve received a lot of praise for the record over the years.

The music was a unique blend between on the one hand the German-sounding metal music and on the other hand Jorn Lande’s blues-based vocals.

– The songwriting was already finished when Jorn joined the band. Me and [drummer] Uli Kusch had fixed that, in some cases already when we were still members of Helloween. We had presented things like “Bleeding Eyes” and “Soulburn” to the others in Helloween during the recording of the album “The Dark Ride” (2000), but they didn’t think the songs were suitable for the band. Then, when Uli and I started our own band, we felt we had a lot to lose. If we didn’t come up with a really strong album, it would only be a matter of time before we were out of business. That’s why we were careful about every single detail in the songs. We didn’t just want to keep going, but rather put various surprises into the arrangements and composition. When it came to adding vocals, we first asked Russell Allen (Symphony X) and then Michael Kiske (Helloween). Kiske sang on “Heroes”, but did not want to do anything beyond this. This was during the period when he was less into metal. But then we thought of Jorn, whom we had heard in the group Ark, and he joined with a whole lot of energy. On the sequel “Aeronautics” (2005) there was much more teamwork.

You were awarded the “European borders breaking award”. What was that like?

– The award went mostly to pop bands, which was noticeable at the ceremony in Nice, so we were proud that a metal band also received the award. We asked for a copy each, including one for our producer Andy Sneap, because it wouldn’t have been fair for me to have the only one, sitting in my studio.

Do you think your debut record has overshadowed the rest of Masterplan’s output?

– The record is a masterpiece that’s hard to beat. We were angry, energetic and looking to the future. We took our influences from Deep Purple, Rainbow and Whitesnake and built something new. Nowadays, I don’t even try to hide the fact that the debut dominates.

Your concerts are dominated by the album…

– We always try to play songs from all our records, but why play stuff that people don’t want to hear? If we wouldn’t play classics like “Kind Hearted Light” or “Soulburn”, we would have had complaints.

The latest Masterplan disc of new songs – “Novum initium” – turns ten this year. When is the next one coming?

– Everything is already written, and a lot is recorded. We are currently working on the vocals, and expect to be ready in three months. Then three videos will be filmed and put out one after the other, and then the album will come after that.

Speaking of the vocals, they’re today handled by Swede Rick Altzi. What has he meant to Masterplan?

– He is the singer who has stayed the longest! His voice is at least as powerful as Jorn’s, without being a copy. With Rick as singer, we have gained a security and a flow that we didn’t have before. Jorn could disappear completely, like for example after “Time to be king”, when he just split! Then we bumped into each other at a concert in Israel, and everything was great. Me and Jorn are good friends, but with Rick we have a completely reliable member.

Inför Time To Rock 2023: Intervju med Roland Grapow (Masterplan) 1
Foto: Tom Row

This summer, Masterplan is playing at the Swedish Time to Rock festival. What can the audience expect?

– As I said, there will be songs from all albums, and then a couple from the Helloween era. We will probably change a bit, compared to our last gigs. Maybe we’ll do a brand new song.

I would love to hear “The Dark Ride”.

– Hmmm…maybe we should do that one? I’ve played it live on several occasions, so I know how to play it!

Why did Masterplan release the album “PumpKings” in 2017, with Helloween songs in their own, new versions?

– We had a new deal with the record company AFM, so we thought it might be fun to revisit my time in Helloween. Today’s Helloween totally ignores my songs, so this was a way to pay them some attention.

Are the versions better than the originals?

– Well, I don’t know. Actually, I’m not that fond of remakes. Or remasters for that matter. For example, I’m a big fan of Grand Funk Railroad, and there’s a lot of noise on their records. Then I heard the clinically clean remastered versions and realized that I had never bothered with the noise.

For a number of years, Helloween has been going under the Pumpkins United banner including the returning Kai Hansen and Michael Kiske. Would you have liked to participate?

– Honestly – yes. But that’s what happens when someone doesn’t like you. Don’t get me wrong, I am on good terms with several members of Helloween. I have always been good friends with Kai Hansen and Michael Kiske, and not so long ago I had dinner with Michael Weikath. It was just nice. Markus Grosskopf is all hugs whenever we meet. But there is one who hates me…

Who?

– Ha ha, an old Helloween member who seems to like talking bad about me!

So “PumpKings” isn’t a reaction to “Pumpkins United”?

– No no, “PumpKings” was being planned much earlier than that.

Speaking of Helloween, I have to ask about a favorite song called “Crazy Cat” (from “Chameleon”, 1993). What inspired you to write such a special song?

– I had heard “Get the funk out” by Extreme and wanted to do something similar, with fat brass in hard rock. For the lyrics I was inspired by the Helloween song “Heavy Metal Hamsters”, so I wrote about my own animal. I owned two cats, one of whom was a bit crazy…

Before joining Helloween you had the band Rampage. Will their records be reissued?

– God, we were young back then! The problem is that the master tapes are no longer available. The studio overdubbed them with something else. So the only chance is that I rip unplayed copies of the vinyl records and tidy it up in the studio. It could be a fancy double CD with a lot of pictures and everything possible. The music deserves to be reissued, because we were really big in Hamburg once upon a time!

Is it true that you have a solo album in the works?

– I would like to release something of my own. Something along the lines of Grand Funk Railroad, maybe. A little blues, a little funk. And then I want to sing myself. I got so much crap the last time I sang on a record that I’ve kept quiet until now. Except at home!

What else is new?

– The first Masterplan disc will be reissued in May. It was actually supposed to be released for the anniversary last week, but there are long queues at the vinyl factories. It comes on CD too, and that includes a real nugget of gold. I found a film of us when we were supporting Hammerfall at Lisebergshallen in 2003. It’s very good, and it also includes backstage footage showing how much fun we had.

Time To Rock Festival takes place in Knislinge Folkets Park July 8-10. Participating bands are Saxon, KKs Priest, MSG, Blind Guardian, The Hooters, D-A-D, Alestorm, Molly Hatchet, Ross The Boss, Uli Jon Roth, A Tom Gabriel Warrior Trilogy (Celtic Frost, Triptykon, Triumph Of Death), Sham 69, The Toy Dolls, Marky Ramone’s Blitzkrieg, The Answer, Masterplan, Angel Witch, Teaze, Hardline, Tygers Of Pan Tang, Treat, Dream Evil, Bourbon Boys, The Quill and many more.

Masterplan plays Sunday, July 9, at 8:30 p.m.

Inför Time To Rock 2023: Intervju med Roland Grapow (Masterplan) 2

FÖLJ ROCKNYTT 2023 – Den bästa spellistan på Spotify för dig som vill upptäcka ny musik. Här får du det senaste inom Rock, Hårdrock, AOR och Metal. Spellistan har över 4000 följare och uppdateras flera gånger i veckan!

RELATERADE ARTIKLAR
SENASTE NYHETERNA
VECKANS TOPPVIDEOS
ALLA NYHETER
Rocknytt
Ron Dahlgren

Ron Dahlgren

CHEFREDAKTÖRNina Dahlgren

Nina Dahlgren

ANNONSANSVARIGMange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIERTipsa oss om nyheterROCKNYTT_LOGGA_2022

SÖK PÅ ROCKNYTT