ALLA NYHETER
CD
BÖCKER

The New Roses – Nothing But Wild

(Scroll down for an English version.)

För två år sedan kom deras tredje skiva “One More For The Road”, med bland annat singeln “Life Ain’t Easy (For A Boy With Long Hair)”. En framgångsrik turné följde, med utsålda konserter genom deras hemland Tyskland. Förra året turnerade de vidare genom Europa, med många festivaler på schemat, som till exempel Sweden Rock.
Nu släpper The New Roses sitt fjärde album ”Nothing But Wild”. Soundet har en blandning av amerikansk och skandinavisk hårdrock, levererad av tyskar, som förpackar den på ett alldeles utmärkt sätt.

Killarna har varit förband åt till exempel ZZ Top, Saxon, Y&T, Black Stone Cherry, Joe Bonamassa, Molly Hatchet och nu i sommar även Scorpions vid ett flertal tillfällen. Dessutom har bandet återigen blivit inbjudna av KISS att i höst följa med och spela på deras kryssning utanför Miami, USA. Jag är ganska säker på att de kommer göra alla på gott humör med sin musik. Det nya materialet är en stämningshöjare på festen, fullt av rykande rock.

Senaste verket är lättlyssnad hårdrock med en jämn kvalité. Låter allt bekant? Har vi hört det förut? Förvisso, men det är likväl ofrånkomligt väldigt bra och överträffar mina förväntningar.
Här finner vi en lätt känsla av Bryan Adams och Guns’N’Roses, kryddat med Bruce Springsteen och H.E.A.T. På titelspåret hörs även influenser av sydamerikansk rock, såsom Lynyrd Skynyrd.

Inledande ”Soundtrack Of My Life”, följt av ”Can’t Stop Rock & Roll”, har båda ett positivt driv med härliga toner och schyssta riff från Hardy på basgitarr. Fantastiskt duktig är även Norman Bites, som får sprudlande melodislingor att flöda ut ur sin gitarr. Båda musikerna får mig att jubla inombords av deras skicklighet.
Timmy Rough har en fin, raspig och balanserad röst. Han visar också prov på en klarare stämma när han sjunger de högre tonerna, som i ”Meet Me Half Way”.
Urban Berz på trummor frambringar ett jämnt och rytmiskt tempo, som tillsammans med övriga i gruppen ger oss ett härligt flyt på ett energigivande sätt.

Hur melodin byggs upp till refrängen i den sorgliga, men hoppfulla ”The Bullet” är suveränt.
”Give ’n’ Take” har tunggung på ett otroligt behagligt sätt, där cool attityd blandas med glädje. De här grabbarna har kul och det smittar av sig.
Livet går förstås både upp och ner, vilket återspeglas i några av texterna. ”Glory Road” handlar om att inte ge upp, tro på dig själv och följ ditt hjärta.

Nyligen släpptes musikvideon till ”Down By The River”, vilken får oss att minnas de obekymrade dagarna som tonåringar, när livet mestadels bara var bra och man inte brydde sig så mycket om framtiden.
Många låtar får mig att vilja klappa i takt, ståendes på en konsert. Live presterar The New Roses väldigt bra och varenda spår på det här alstret skulle kunna finnas med på setlist.
”Nothing But Wild” i sin helhet ger kanske först ett slätstruket intryck, men efter ett tag växer sig den bra känslan inombords större och avslutas med ett leende.

(English version)

Two years ago came their third album “One More For The Road”, including the single “Life Ain’t Easy (For A Boy With Long Hair)”. A successful tour followed, with sold out concerts through their homeland Germany. Last year they toured further in Europe, with many festivals on the schedule, such as Sweden Rock.
Now The New Roses are releasing their fourth album “Nothing But Wild”. The sound has a mix of American and Scandinavian hard rock, delivered by Germans, who pack it in a very excellent way.

The guys have been on stage as special guests to among others ZZ Top, Saxon, Y&T, Black Stone Cherry, Joe Bonamassa, Molly Hatchet and now this summer also Scorpions on several occasions. On top of that the band has once again been invited by KISS to join and play on their cruise outside Miami, in the US, this autumn. I am quite sure they will bring everyone in a good mood with their music. The new material is full of smoky rock and will raise a positive atmosphere at the party.

The latest work is easy-listening hard rock with an even quality. Does everything sound familiar? Have we heard it before? Certainly, but nonetheless it is inevitably very good and exceeds my expectations.
Here we find a touch of Bryan Adams and Guns’N’Roses, spiced with Bruce Springsteen and H.E.A.T. On the title track influences of South American rock is heard, such as Lynyrd Skynyrd.

Opening “Soundtrack Of My Life”, followed by “Can’t Stop Rock & Roll”, both have a positive driving force with lovely tones and nice riffs from Hardy on bass guitar. Also great is Norman Bites, who gets the exuberant melody loops from his guitar to come out like a pouring flow. The skills of both these musicians make me cheer inside.
Timmy Rough has a nice, raspy and balanced voice. He also shows a clearer tone in his throat when he sings the higher notes, as in “Meet Me Half Way”.
Urban Berz on drums produces a steady and rhythmic tempo, which together with the others in the group gives us a wonderful flow in an energizing way.

How the melody is built up to the chorus of the sad, but hopeful “The Bullet” is fantastic.
“Give ‘n’ Take” is heavy in an incredibly pleasant way, where cool attitude is mixed with joy. These fellows have fun and it is contagious.
Life goes of course both up and down, which is reflected in some of the lyrics. “Glory Road” is about not giving up, believing in yourself and following your heart.

Recently the music video was released to “Down By The River”, which reminds us of the carefree days as teenagers, when life was mostly only good and you did not care so much about the future.
Many songs make me want to clap my hands, standing at a concert. The New Roses performs very well live and every track on this piece of work could be included in the setlist.
“Nothing But Wild” in its entirety may at first give a mediocre impression, but after a while the good feeling grows bigger inside you and ends with a smile.

RELATERADE ARTIKLAR
FILM
LIVE
Rocknytt

Tipsa oss om nyheterROCKNYTT_LOGGA_2022

SÖK PÅ ROCKNYTT

Mange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIER