ALLA NYHETER
CD
BÖCKER

Avantasia – A Paranormal Evening With The Moonflower Society

(Scroll down for the English version)

Avantasia släpper snart sitt nionde studioalbum, som har fått den långa titeln ”A Paranormal Evening With The Moonflower Society”. Musiken kan ibland kanske beskrivas som Rockmusikal, men är betydligt hårdare än så emellanåt. För det mesta kallas deras sound för Metal Opera, men numera är det så mycket mer. De har landat i en egen stil. Grundaren och frontmannen har fantasi och många idéer. Låt oss dyka ner i hans nya, otroligt bra material.

För er som inte känner till bandet sedan tidigare kan jag berätta att det är ett symfoniskt Power Metal-projekt, skapat av den tyska hårdrocksgruppen Edguys sångare Tobias Sammet. Utöver de ordinarie medlemmarna gästas varje album av ett flertal sångare och musiker, vilket är intressant. Även på konserterna uppträder olika vokalister och det bidrar till en fantastisk upplevelse. Avantasias sound innehåller omväxlande lugna och hårda musikdelar, där Power Metal blandas med lite körsång och symfoniorkester.

Gästartisterna har varit många under årens lopp. Bland dessa finner vi till exempel Alice Cooper, Klaus Meine (Scorpions), Rudolf Schenker (Scorpions), Sharon den Adel (Within Temptation), Bruce Kulick (Kiss), Eric Singer (Kiss), Biff Byford (Saxon), Dee Snider (Twisted Sister), Joe Lynn Turner (Rainbow, Yngwie Malmsteen, Deep Purple), Kai Hansen (Helloween, Gamma Ray), Russell Allen (Symphony X, Allen/Olzon), Henjo Richter (The Unity, Gamma Ray) och Markus Grosskopf (Helloween), samt de otroligt bra artisterna på nya skivan, som har medverkat förut. Dessa är Michael Kiske (Helloween, solo), Geoff Tate (solo, Sweet Oblivion, ex-Queensrÿche), Ronnie Atkins (Pretty Maids, solo), Jørn Lande (solo, ex-Masterplan), Bob Catley (Magnum) och Eric Martin (solo, Mr.Big). ”A Paranormal Evening With The Moonflower Society” innehåller två Avantasia-nykomlingar, Ralf Scheepers (Primal Fear) och Floor Jansen (Nightwish), som gör strålande insatser.

Sångaren, musikern och låtskrivaren Sammet startade Avantasia 1999. Sedan dess har alltså åtta studiomaterial släppts och mer än tre miljoner album har sålts. Den senaste plattan var suveräna ”Moonglow” (2019) som fullkomligen stormade in på topplistorna i Europa, Asien och USA. Hemma i Tyskland nådde de plats ett. Från och med den 21 oktober kan man njuta av nya ”A Paranormal Evening With The Moonflower Society”, som är producerat av Tobias själv, tillsammans med Avantasias gitarrist Sascha Paeth (Edguy, Rhapsody of Fire, Kamelot, med flera). Bilden på skivomslaget är, precis som på förra albumet, gjord av den svenske illustratören Alexander Jansson. Hans verk är lika fantasifulla som tankarna bakom texter och musik skapat av ”Tobi”.

Det blir härligt dramatiskt på en gång, i öppningsnumret ”Welcome To The Shadows”, som varierar mellan spännande moll och en lättsammare refräng. Man kastas mellan olika sinnesstämningar, vilket är skickligt gjort. En kör hörs i bakgrunden. Det är en storslagen början på albumet. Spåret avslutas lika varsamt och avskalat som i början, med fina pianoliknande keyboardtoner. Följande ”The Wicked Rule The Night” är en cool låt som får dig att vakna till ordentligt. Scheepers trycker på med sin röst, så den nästan skriker mer än sjunger, men jag diggar hans hesa hårdrocksskrik i den här kompositionen. Det finns en behaglig, rusande känsla i musiken. Den här biten har kraft, samt en snabb hastighet och far fram så att dammet yr. Otroligt bra jobbat av Avantasias trummis Felix Bohnke (Edguy) och superbra spelat på bassträngarna, för att inte tala om det suveräna gitarrspelandet. Materialet fyller oss med positiv energi.

En annat verk som galopperar på i Speed Metal-stil, så att man nästan blir andfådd, är ”The Inmost Light”. Den är full av kraft och är väldigt bra. Här kan vi snacka om en rejäl dos positiv energi. Jag blir glad och har svårt att hålla mig stilla. På konserter kommer det att bli en bit man gärna skrålar med i. ”I Tame The Storm” inleds med en skön melodi och attackerande trumslag. Låten tar oss med på en kraftfull åktur med ett fantastiskt gitarrsolo. Ett spår som verkligen osar av Power är ”Scars”. Bra gitarrspelande och utomordentliga sånginsatser, framförallt av Tate. När Geoff sjunger, då lyssnar man trollbundet.

Tobias sjunger fantastiskt i ”Misplaced Among The Angels”, en av duetterna med Floor, som är en otroligt duktig vokalist. Deras röster ihop är hjärtskärande bra. Det är en briljant komposition, vilken är helt bedårande och gör mig rörd. Melodin är enkel, men känslosam. Refrängen har en ljuvlig rush och är enastående. Varje gång den tar fart, då brister jag inuti och mina ögon tåras, för att det är så extremt bra. Upplevelsen tycks bli starkare för varje gång jag hör den här underbara biten. Avantasia lyckas spela på lyssnarens inre strängar. Det här är årets bästa duett och just nu även den bästa låten totalt, enligt mig. ”Paper Plane” är också underbar. Den har en fin melodi, härliga trummor och en skön rytm i refrängen. Gitarrer och keyboard sätter pricken över i. Förutom Sammet hör vi Atkins trygga, coola hårdrocksröst. Precis som de sjunger blir jag ”carried away”, på ett varmt, positivt sätt. När refrängen kommer sitter jag och blundar, min kropp gungar med. Ett av mina ben studsar snabbt i takt till trummorna och jag sjunger med för full hals.

Månblomma är en vacker, men giftig växt, som bara blommar nattetid. I mittenpartiet av låten ”The Moonflower Society” verkar tonerna från keyboarden att glittra och en bakgrundskör hörs lite svagt. Jag kan föreställa mig tindrande stjärnor på den nattsvarta himlen och dessa stora, vita, trumpetliknande blommor som doftar endast under natten. Direkt efter får vi en adrenalinkick av ”Rhyme And Reason”. Det är en bit som tycks springa fort framåt, så att man nästan tappar andan. Gitarristen spelar otroligt snabbt och samtidigt är det snyggt presenterat. Återigen finner vi även ett mycket härligt basspelande.

Arabesk kan dels vara ett slingrande, komplicerat växtmönster, vacker utsmyckning eller ornament. Det är också en turkisk musikstil, oftast i moll, med kärleksrelaterade texter. Själva ordet ”arabesk” betyder fantasi. Avantasias låt ”Arabesque” har virveltrumma och något som liknar säckpipa i introt. Sedan drar tyngre musik igång, med en mellanöstern-ton i moll. Tobi sjunger återhållsamt, varpå han fyller sina lungor och brister ut i full kraft. Lande hakar på och Kiske därefter. På det tio minuter långa spåret varvas ett lugnare, undrande och filosoferande mellantempo med energifyllda sektioner som inger hopp. Säckpipetonerna återkommer, samt dova slag mot bastrumman och vi hör vackert gitarrspelande, med en touch av folkmusik. Det gör inget att biten är så lång, för den är väldigt bra. Den har också ett passande namn, då den innehåller moll och dur, melankoli, längtan, kärlek och fantasi, samt är lite komplicerad och slingrande. De tre herrarnas röster är en bra kombination och de blir en kraftfull trio i det här fantasieggande, inspirerande verket. Låten växer sig starkare och starkare. Det är ett episkt finalnummer på albumet.

Avantasia består av ett gäng fantastiska musiker. Det är en bra balans och förstklassig kvalitet på ”A Paranormal Evening With The Moonflower Society”. Här finns också variationer och olika små vändningar i musiken, även inom en och samma låt ibland. Arrangemangen och produktionen har en behaglig harmoni. Materialet känns som en stabil helhet. Tobias Sammet är en otroligt duktig låtskrivare och han har ännu en gång skapat ett mästerverk.

Avantasia – A Paranormal Evening With The Moonflower Society 1
Foto: Avantasia/Tobias Sammet, facebook

(English version)
Avantasia will soon release their ninth studio album, which has been given the long title “A Paranormal Evening With The Moonflower Society”. The music could sometimes maybe be described as Rock Musical, but is considerably heavier than that at times. Mostly their sound has been called Metal Opera, but nowadays it is so much more. They have landed in a style of their own. The founder and frontman has imagination and many ideas. Let us dive into his new, incredibly good material.

For those of you who do not already know the band, I can tell you that it is a Symphonic Power Metal project, created by Tobias Sammet, the singer of the German Hard Rock group Edguy. In addition to the regular members, each album features a number of guest singers and musicians, which is interesting. Various vocalists also perform at the concerts and this contributes to a fantastic experience. Avantasia’s sound contains alternating calm and hard music parts, where Power Metal is mixed with some choir singing and symphony orchestra.

There have been many guest artists over the years. Among these we find, for example, Alice Cooper, Klaus Meine (Scorpions), Rudolf Schenker (Scorpions), Sharon den Adel (Within Temptation), Bruce Kulick (Kiss), Eric Singer (Kiss), Biff Byford (Saxon), Dee Snider (Twisted Sister), Joe Lynn Turner (Rainbow, Yngwie Malmsteen, Deep Purple), Kai Hansen (Helloween, Gamma Ray), Russell Allen (Symphony X, Allen/Olzon), Henjo Richter (The Unity, Gamma Ray) and Markus Grosskopf (Helloween), as well as the incredibly good artists on the new record, who have participated before. These are Michael Kiske (Helloween, solo), Geoff Tate (solo, Sweet Oblivion, ex-Queensrÿche), Ronnie Atkins (Pretty Maids, solo), Jørn Lande (solo, ex-Masterplan), Bob Catley (Magnum) and Eric Martin (solo, Mr. Big). “A Paranormal Evening With The Moonflower Society” features two Avantasia newcomers, Ralf Scheepers (Primal Fear) and Floor Jansen (Nightwish), who make glorious contributions.

The singer, musician and songwriter Sammet started Avantasia in 1999. Since then, as you know, eight studio material has been released and more than three million albums have been sold. The last disc was the superb “Moonglow” (2019) which completely stormed the charts in Europe, Asia and the USA. At home in Germany they reached number one. From October 21st you can enjoy the new “A Paranormal Evening With The Moonflower Society”, which was produced by Tobias himself, together with Avantasia’s guitarist Sascha Paeth (Edguy, Rhapsody of Fire, Kamelot, among others). The picture on the album cover is, just like on the last record, made by the Swedish illustrator Alexander Jansson. His works are as imaginative as the thoughts behind the lyrics and music created by “Tobi”.

It becomes wonderfully dramatic at once, in the opening number “Welcome To The Shadows”, which varies between an exciting minor and a brighter chorus. You are thrown between different frame of minds, which is skillfully made. A choir is heard in the background. It is a grand beginning of the album. The track ends as gently and stripped down as at the beginning, with nice piano-like keyboard tones. The following “The Wicked Rule The Night” is a cool song that really wakes you up. Scheepers pushes his voice, so it almost screams more than sings, but I dig his hoarse Hard Rock scream in this composition. There is a pleasant, rushing feeling in the music. This piece has power, as well as a fast speed and moves forward so that the dust swirls around. Amazing job by Avantasia’s drummer Felix Bohnke (Edguy) and splendid playing on the bass strings, not to mention the superb guitar playing. The material fills us with positive energy.

Another work that is galloping forward in a Speed Metal style, so that you are almost out of breath, is “The Inmost Light”. It is full of power and is very good. Here we can talk about a good dose of positive energy. I get happy and have a hard time keeping still. At concerts, it will be a piece you will love to scream along to. “I Tame The Storm” opens with a nice melody and attacking drumbeats. The song takes us on a powerful ride with a fantastic guitar solo. A track that really oozes Power is “Scars”. Good guitar playing and extraordinary vocal performances, especially by Tate. When Geoff sings, you listen spellbound.

Tobias sings fantastically in “Misplaced Among The Angels”, one of the duets with Floor, who is an incredibly talented vocalist. Their voices together are heartbreakingly good. It is a brilliant composition, which is absolutely adorable and I am touched. The melody is simple, but emotional. The chorus has a lovely rush and is outstanding. Every time it takes off, I burst inside and my eyes water, because it is so extremely well made. The experience seems to get stronger every time I hear this wonderful piece. Avantasia manages to play on the inner strings of the listener. This is the best duet of the year and right now also the best song overall, in my opinion. “Paper Plane” is also wonderful. It has a nice melody, delightful drums and a lovely rhythm in the chorus. Guitars and keyboards put the finishing touches. In addition to Sammet, we hear Atkins’ safe, cool Hard Rock voice. Exactly like they sing, I get “carried away”, in a warm, positive way. When the chorus comes, I sit and close my eyes, my body swinging along. One of my legs bounces quickly in pace to the drums and I sing along at the top of my lungs.

Moonflower is a beautiful, but poisonous plant, that only blooms at night. In the middle part of the song “The Moonflower Society” the tones from the keyboard seem to sparkle and a background choir can be heard a little faintly. I can imagine twinkling stars in the night-black sky and these large, white, trumpet-like flowers that are fragrant only during the night. Directly after, we get an adrenaline rush from “Rhyme And Reason”. It is a piece that seems to run quickly forward, so that you almost lose your breath. The guitarist plays incredibly fast and at the same time it is nicely presented. Again, we also find a very lovely bass playing.

Arabesque can partly be a winding, complicated plant pattern, beautiful decoration or ornament. It is also a Turkish style of music, usually in minor key, with love-related lyrics. The very word “arabesque” means fantasy. Avantasia’s song “Arabesque” has a snare drum and something similar to a bagpipe in the intro. After that, heavier music kicks in, with a Middle Eastern tone in minor. Tobi sings restrainedly, then fills his lungs and bursts out in full force. Lande then joins in, followed by Kiske. On the ten-minute long track, a calmer, wondering and philosophizing mid-tempo alternates with energy-filled sections that inspire hope. The bagpipe tones return, as well as muffled beats against the bass drum and we hear beautiful guitar playing, with a touch of Folk music. It does not matter that the piece is so long, because it is very good. It also has a suitable name, as it contains minor and major, melancholy, longing, love and fantasy, as well as being a bit complicated and meandering. The three gentlemen’s voices are a good combination and they make a powerful trio in this imaginative, inspiring work. The song grows stronger and stronger. It is an epic final number on the album.

Avantasia consists of a bunch of amazing musicians. It is a good balance and first class quality on “A Paranormal Evening With The Moonflower Society”. Here are also variations and different little twists and turns in the music, sometimes even within the same song. The arrangements and production have a pleasant harmony. The material feels like a stable wholeness. Tobias Sammet is an incredibly talented songwriter and he has once again created a masterpiece.

avantasia

Avantasia:
Tobias Sammet – sång, bas, keyboard
Sascha Paeth – gitarr
Michael ”Miro” Rodenberg – keyboard
Felix Bohnke – trummor

Låtlista:
01. Welcome to the Shadows
02. The Wicked Rule the Night (feat. Ralf Scheepers)
03. Kill the Pain Away (feat. Floor Jansen)
04. The Inmost Light (feat. Michael Kiske)
05. Misplaced among the Angels (feat. Floor Jansen)
06. I Tame the Storm (feat. Jørn Lande)
07. Paper Plane (feat. Ronnie Atkins)
08. The Moonflower Society (feat. Bob Catley)
09. Rhyme and Reason (feat. Eric Martin)
10. Scars (feat. Geoff Tate)
11. Arabesque (feat. Jørn Lande & Michael Kiske)

Band: Avantasia
Titel: A Paranormal Evening With The Moonflower Society
Genre: Symfonisk Metal, Power Metal, Progressiv Metal, Hårdrock
Skivbolag: Nuclear Blast
Antal låtar: 11
Speltid: 53:58
Releasedatum: 2022-10-21
Bästa låtar: Misplaced Among The Angels, Paper Plane, The Wicked Rule The Night, I Tame The Storm, The Inmost Light, Arabesque, Scars.
Betyg: 5/5 

RELATERADE ARTIKLAR
FILM
LIVE
Rocknytt

Tipsa oss om nyheterROCKNYTT_LOGGA_2022

SÖK PÅ ROCKNYTT

Mange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIER