ALLA NYHETER
CD
BÖCKER

Temperance – Diamanti

5 Shares

Efter att så sent som förra året ha släppt sitt femte studioalbum, ”Viridian”, har nu Temperance nya album ”Diamanti” landat. Här visar bandet sin skickliga förmåga att smälta samman briljanta sångmelodier, rejäla Power Metal-riff och symfoniska ljudlandskap i en bra harmoni.

(Scroll down for the English version)


”Diamanti” mixades och mastrades av Jacob Hansen (Volbeat, Epica, Amaranthe). Bilden på skivomslaget skapades återigen av Yann Souetre (Ayreon).

Första spåret ”Pure Life Unfolds” är både pampigt och Heavy. Här hörs rappa trummor, som mitt i låten saktar av i långsamma, studsande slag. Biten slutar med fint, akustiskt gitarrspelande. Något jag dock undrar över är om Marco Pastorino, en av de tre sångarna, egentligen skulle behöva kraxa med rösten när han tar i. Marco har en väldigt fin och klar sångröst för övrigt.

Det är en väldigt snabb hastighet på trummorna i ”Breaking the Rules of Heavy Metal”. Även sångarnas tempo pumpar på snabbt. Alla deras röster flätas ihop och rusar upp till de höga tonerna tillsammans, vilket låter mycket bra. Här finner vi även snygga gitarrtoner och en skön bas. Spåret gör dig andfådd, men är samtidigt energigivande. Texten passar alla Heavy Metal-fans: ”Who cannot wait to start to play, screaming louder than hell…”, “We (the Metalheads) are survivors!”, “Metal is for all, we’re a union” and “bang your head, follow the rhythm, feel the power inside!” Man kan inte annat än hålla med.

I titellåten blandas det finstämda med rusande Metal. Något som också varvas är språken. De sjunger vanligtvis på engelska, men en trevlig touch just här är att refrängen sjungs på deras egna språk, italienska. Det blev coolt och passar mycket bra, vilket gjorde hela biten ännu bättre. ”Diamanti” innehåller också en fin kärlekslåt, ”Fairy Tales for the Stars”. Spåret går i ett medeltempo, vilket det vinner på.

Kanske lite väl medeltida käckt blir det i ”Litany of the Northern Lights”. Till ljud av bland annat flöjt marscherar låten på i hög hastighet. Under solot spelas slingrande gitarrtoner, innan musiken blir snabbare igen. Det låter som en symfoniorkester i bakgrunden på ”You Only Live Once”. Bryggan till refrängen är dramatisk på ett teatraliskt vis, med en större bakgrundskör, vilket jag personligen hade varit utan. Fast det är maffigt och för övrigt är låten bra, med ett tungt rytm-artilleri.

Alla tre sångare sjunger utmärkt, vilket hörs bra i till exempel ”I the Loneliness”. Trion har styrka och volym. De är skickliga och vet precis hur de ska använda sina röster. Hur de trycker ut tonerna under det här spåret och låter dem ta fart är fantastiskt. Den senare delen av introt till ”The Night Before the End” har en mörkare underton. Refrängen har ett skönt flöde och rytmsektionen gör en härlig prestation. Musiken tar några mikropauser och rusar sedan vidare i ett behagligt tempo. Materialet är symfoniskt, men också tyngre och snabbare.

Näst sista ”Let’s Get Started” är en suverän komposition, som hade passat perfekt som albumöppnare, men kommer förhoppningsvis att inleda deras konserter istället. Den låter Halestorm-cool och har en smått kaxig attityd, likt Lzzy Hale, fast här med mer glädje. Trummor och gitarr är extra bra. Gruppen levererar rivig Rock’n’Roll, plus fyllig Metal, med en symfonisk touch. ”Follow Me” avslutar, men lutar lite väl mycket åt musikalhållet. Det som räddar situationen är Temperance tyngd, hastighet och kraft, plus en excellent trummis.

Temperance är ett gäng enormt skickliga musiker och sångare. Nya skivan är bra. Den innehåller fina sångröster, energifylld musik och fångande melodier. Är du ett stort fan av Symfonisk Metal kommer du att gilla ”Diamanti”.

Temperance – Diamanti 1
Foto: Temperance, Facebook.

(English version)
After releasing their fifth studio album ”Viridian”, as recently as last year, Temperance’s new album ”Diamanti” has now landed. Here the band shows their skilled ability to merge brilliant vocal melodies, strong Power Metal riffs and symphonic soundscapes in a good harmony.

”Diamanti” was mixed and mastered by Jacob Hansen (Volbeat, Epica, Amaranthe), with the cover artwork once again created by Yann Souetre (Ayreon).

The first track ”Pure Life Unfolds” has both grandiose music and is Heavy. Rapid drums are heard here, which in the middle of the song turn into slow, bouncing beats. The piece ends with nice, acoustic guitar playing. Marco Pastorino, one of the three vocalists, sometimes sings in a scratchy way, sounding a little like a crow or something creaking. I wonder if he really has to do that, because usually Marco has a very nice and clear voice.

It is a very fast speed on the drums in ”Breaking the Rules of Heavy Metal”. The singers’ tempo also pumps on fast. All their voices intertwine and rush up to the high notes together, which sounds very good. Here we also find nice guitar tones and a delightful bass. The track makes you breathless, but at the same time it is energizing. The lyrics fits all Heavy Metal fans: ”Who cannot wait to start to play, screaming louder than hell…”, “We (the Metalheads) are survivors!”, “Metal is for all, we’re a union” and “bang your head, follow the rhythm, feel the power inside!” You can only agree.

In the title track, the soft is mixed with rushing Metal. Something that also alternates is the languages. They usually sing in English, but a lovely touch here is that the chorus is sung in their own language, Italian. It became cool and fits very well, which made the whole piece even better. ”Diamanti” also contains a nice love song, ”Fairy Tales for the Stars”. This tune runs in a mid tempo, which makes it better than if it would have been a ballad.

Maybe it becomes a little too medieval perky in “Litany of the Northern Lights”. To the sound of, among other things, flute, the song marches on at high speed. During the solo, winding guitar tones are played, before the music gets faster again. It sounds like a symphony orchestra in the background of “You Only Live Once”. The bridge to the chorus is dramatic in a theatrical way, with a bigger background choir, which I personally would have been without. However, it is a bit epic and the song is good, with a heavy rhythm artillery.

All three vocalists sing superbly, which is heard well in “I the Loneliness”, for example. The trio has strength and volume. They are skilled and know exactly how to use their voices. How they push out the tones during this track and let them take speed is fantastic. The latter part of the intro to “The Night Before the End” has a darker undertone. The chorus has a nice flow and the rhythm section makes a great performance. The music takes a few micro pauses and then rushes on at a comfortable pace. The material is symphonic, but also heavier and faster.

The second last “Let’s Get Started” is an awesome composition, which would have been perfect as an album opener, but will hopefully start their concerts instead. It sounds Halestorm-cool and has a slightly cocky attitude, like Lzzy Hale, but here with more joy. Drums and guitar are extra good. The group delivers Rock’n’Roll full of go, together with rich Metal and a symphonic touch. “Follow Me” ends the record, but becomes a little too much musical theater. What saves the situation is Temperance’s heaviness, speed and power, plus an excellent drummer.

Temperance is a bunch of enormously skilled musicians and singers. The new album is good. It contains lovely voices, energetic music and catchy melodies. If you are a big fan of Symphonic Metal you will like “Diamanti”.

Temperance:
Alessia Scolletti – sång
Michele Guaitoli – sång & piano
Marco Pastorino – sång & gitarr
Luca Negro – Bas
Alfonso Mocerino – Trummor

Låtlista ”Diamanti”:
01. Pure Life Unfolds
02. Breaking the Rules of Heavy Metal
03. Diamanti
04. Black is My Heart
05. Litany of the Northern Lights
06. You Only Live Once
07. I the Loneliness
08. Codebreaker
09. The Night Before the End
10. Fairy Tales for the Stars
11. Let’s Get Started
12. Follow Me

Artist: Temperance
Titel: Diamanti
Genre: Symfonisk Metal
Skivbolag: Napalm Records
Antal låtar: 12
Speltid: 58:00
Releasedatum: 2021-11-19
Bästa låtar: Let’s Get Started, I the Loneliness.
Betyg: 3,5 av 5 

BETYGSSKALAN

5.0 – Mästerverk! Fullkomligt perfekt. Inte ett enda svagt spår! Finns ingenting att klaga på.
4.5 – Stark fyra. Utmärkt! Snudd på perfekt men det lilla extra saknas för att rankas som mästerverk.
4.0 – Stabil fyra. Mycket bra! Har någonting extra!
3.5 – Stark trea. Riktigt bra!
3.0 – Stabil trea. Tämligen bra. Lite spretig men ändå god musikunderhållning.
2.5 – Medelmåttig men lyssningsbart.
2.0 – Hyfsad! De sämre låtarna är tyvärr betydligt fler än de bra. Lämnar mycket att önska.
1.5 – Ganska dålig.
1.0 – Väldigt dålig. I stort sett bortkastad tid.
0.5 – Urusel! Plågsam upplevelse!

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Skribent/Fotograf
RELATERADE ARTIKLAR
MÅNADENS RECENSIONER
FILM
LIVE
Rocknytt
Ron Dahlgren

Ron Dahlgren

CHEFREDAKTÖR

Nina Dahlgren

Nina Dahlgren

ANNONSANSVARIG

Mange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIER

Tipsa oss om nyheter