ALLA NYHETER
CD
BÖCKER

Devoid – Lonely Eye Movement

2 Shares

(Scroll down for the English version)

Devoid är den väldigt skickliga gitarristen Shad Mae’s idé och 2017 släpptes debutalbumet ”Cup Of Tears”. På nya ”Lonely Eye Movement” slår gruppen samman Melodiös, Progressiv Metal med inslag av 80-talets AOR och det är ett recept som fungerar. Bandet kombinerar teknisk finess och enastående arrangemang med refränger som fastnar.


Observera att det finns två stycken Devoid, så de här killarna ska inte blandas ihop med det ungerska Hardcore Metalbandet. Den aktuella gruppen är från Frankrike och brukar ibland kallas för Shad Mae’s Devoid. Bilden på skivomslaget är målad av Stan W Decker, som har gjort Artwork åt Blue Öyster Cult, Masterplan, DragonForce och många, många fler.

Titellåten inleder och jag föll direkt, redan första gången den nådde mina öron. Det är en helt underbar komposition, med en fantastisk uppbyggnad och atmosfär. Här finns en vacker melodi, en bra sångröst, samt tunga trummor och basgitarr. I mitten hörs fina, dansande pianotoner. ”Lonely Eye Movement” är ett starkt spår, som pumpar på och får adrenalinet att flöda inuti lyssnaren. Musiken sprider sig genom hela kroppen. Biten har en melankolisk stämning, då texten handlar om att ta sig ur en depression. Man kan känna frustrationen, men också hur personen bryter sig loss ur kedjorna och molnen skingras.

Något som återkommer genom hela produktionen är det progressiva. Ett exempel är hur en vacker melodisnutt plötsligt kan dyka upp, mitt i all Metal. Sedan kör den tyngre musiken vidare igen, precis som om ingenting har hänt. ”In the Absence Of Holiness” ger mig känslan av att gå igenom en mörk korridor. Trots en dyster text är det dock en medryckande bit, med en skön energi och ett fantastiskt gitarrspelande.

Åttiotalet gör sig starkt påmint i bland annat härliga ”Martial Hearts”. Här finns en lugn solodel, med ett atmosfäriskt och drömskt keyboardsound, samt återhållsamma och studsande trumslag. Sedan även smakfulla, klingande gitarrtoner. Musiken stegras och fortsätter ända in i mål. En doft av naturen tycks sväva omkring under introt till ”Destination Heaven”. Drömmande toner glider förbi emellanåt. Därefter blir det ett tyngre tempo i den här rykande Hårdrocklåten.

I ”Man Without Fear” väller musiken fram. Låten är visserligen bra, men här finns väldigt mycket synthesizer och det blir för stor mängd Pop för min smak. Synthen är lite mjukare i ”Waiting For The Storm”. Ett soft 80-talssound inleder och avslutar spåret. Carsten Schulz kan absolut sjunga, men här rör han sig i gränslandet mot falskt. Melodin är inte så tydlig, vilket nog gör den svårsjungen. Solodelen innehåller ett oväntat, men groovy saxofonspelande.

Avslutande ”Wood And Wind” är instrumental och akustisk. Mild musik med sommarvärme hörs en kort stund. Sedan slår saxofonen till igen. Starkare, samt mer påträngande än tidigare och jag vrider olustigt på mig. Tänk kaféprogram-musik på TV. Det är inte dåligt spelat, men låten passade inte ihop med övriga materialet och hade inte på den här skivan att göra, enligt undertecknad. Jag hade hoppats på fler låtar i stil med titelspåret. Här finns en utvecklingspotential. Ser fram emot att höra mer av gruppen i framtiden.

Sångaren är en oerhört duktig textförfattare. Med ett rikt ordförråd och en äkta känsla kommer orden och låtarna till liv. Många av refrängerna är lätta att komma ihåg och jag kommer på mig själv med att sjunga på flera av dem när jag minst anar det. Även när jag precis har lyssnat på annan musik kan jag plötsligt börja nynna på en Devoid-låt. Troligtvis kommer deras material att växa sig bättre med tiden, så avfärda dem inte på en gång. ”Lonely Eye Movement” är mer än bra.

Devoid – Lonely Eye Movement 1
Foto: Devoid

(English version)
Devoid is the very skilled guitarist Shad Mae’s idea and in 2017 the debut album “Cup Of Tears” was released. On the new “Lonely Eye Movement”, the group unites Melodic, Progressive Metal with elements of the 80’s AOR and it is a recipe that works. The band combines technical finesse and outstanding arrangements with catchy choruses.

Note that there are two Devoid, so these guys should not be confused with the Hungarian Hardcore Metal band. The group in question is from France and is sometimes called Shad Mae’s Devoid. The picture on the album cover is painted by Stan W Decker, who has done Artwork for Blue Öyster Cult, Masterplan, DragonForce and many, many more.

The title song begins and I fell immediately, already the first time it reached my ears. It is an absolutely wonderful composition, with a fantastic structure and atmosphere. Here is a beautiful melody, good vocals, as well as heavy drums and bass guitar. In the middle you can hear nice, dancing piano tones. “Lonely Eye Movement” is a strong track, which pumps on and makes the adrenaline flow inside the listener. The music spreads throughout the body. The piece has a melancholy mood, as the text is about getting out of a depression. You can feel the frustration, but also how the person breaks free from the chains and the clouds is about to disappear.

Something that returns through the whole production is the progressive. An example is how a beautiful melody snippet can suddenly appear, in the middle of all Metal. Then the heavier music goes on again, just as if nothing has happened. “In the Absence Of Holiness” gives me the feeling of walking through a dark corridor. However, despite the gloomy lyrics, it is a catchy piece with a nice energy and a fantastic guitarplaying.

We get a strong reminder of the eighties, for instance in the splendid “Martial Hearts”. Here is a calm solo part, with an atmospheric and dreamy keyboard sound, as well as restrained and bouncing drum beats. Then also tasteful, sonorous guitar tones. The music rises and continues all the way to the finish. A scent of nature seems to float around during the intro to “Destination Heaven”. Dreamy tones sweep by from time to time. After that, it becomes a heavier tempo in this smoky Hard Rock song.

In “Man Without Fear” the music floods out. For certain, the song is good, but here is a lot of synthesizer and it becomes too much Pop for my taste. The synth is a little milder in “Waiting For The Storm”. A soft 80’s sound begins and ends the track. Carsten Schulz can definitely sing, but here he moves in the borderland towards false notes. The melody is not so clear, which probably makes it difficult to sing this one. The solo part contains an unexpected, but groovy saxophone playing.

The final “Wood And Wind” is instrumental and acoustic. Gentle music with summer warmth is heard for a short while. Then the saxophone strikes again. Stronger, and more insistent than before and I twist and turn myself of discomfort. Think music in a café-program on TV. It is not badly played, but the tune did not fit in with the rest of the material and had nothing to do with this record, according to the undersigned. I had my hopes for more songs in the style of the title track. There is a development potential here. Looking forward to hearing more from the group in the future.

The singer is an extremely talented lyricist. With a rich vocabulary and a true feeling, the words and songs come to life. Many of the choruses are easy to remember and I find myself singing several of them when I least expect it. Even when I have just listened to other music, I can suddenly start humming a Devoid song. Most likely, their materials will grow better over time, so do not dismiss them at once. “Lonely Eye Movement” is more than good.

Devoid:
Carsten ”Lizard” Schulz – sång
Shad Mae – gitarr
Gwen Kerjan – gitarr
Geoffrey “Shob” Neau – bas
Benjamin Lesous – trummor
Jorris Guilbaud – keyboard

Låtlista ”Lonely Eye Movement”:
01. Lonely Eye Movement
02. Man Without Fear
03. Impostor
04. Destination Heaven
05. Waiting For The Storm
06. In The Absence Of Holiness
07. Mirror Maze
08. Hands Of Salvation
09. Stroboscope Life
10. Martial Hearts
11. Wood And Wind

Band: Devoid
Titel: Lonely Eye Movement
Genre: Melodiös Progressiv Metal
Skivbolag: Frontiers Music s.r.l.
Antal låtar: 11
Speltid: 56:03
Releasedatum: 2021-10-15
Bästa låtar: Lonely Eye Movement, Martial Hearts, In The Absence Of Holiness.
Betyg: 3,5 av 5 

BETYGSSKALAN

5.0 – Mästerverk! Fullkomligt perfekt. Inte ett enda svagt spår! Finns ingenting att klaga på.
4.5 – Stark fyra. Utmärkt! Snudd på perfekt men det lilla extra saknas för att rankas som mästerverk.
4.0 – Stabil fyra. Mycket bra! Har någonting extra!
3.5 – Stark trea. Riktigt bra!
3.0 – Stabil trea. Tämligen bra. Lite spretig men ändå god musikunderhållning.
2.5 – Medelmåttig men lyssningsbart.
2.0 – Hyfsad! De sämre låtarna är tyvärr betydligt fler än de bra. Lämnar mycket att önska.
1.5 – Ganska dålig.
1.0 – Väldigt dålig. I stort sett bortkastad tid.
0.5 – Urusel! Plågsam upplevelse!

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Skribent/Fotograf
RELATERADE ARTIKLAR
MÅNADENS RECENSIONER
FILM
LIVE
Rocknytt
Ron Dahlgren

Ron Dahlgren

CHEFREDAKTÖR

Nina Dahlgren

Nina Dahlgren

ANNONSANSVARIG

Mange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIER

Tipsa oss om nyheter