ALLA NYHETER
CD
BÖCKER

Vega – Anarchy And Unity

(Scroll down for the English version)

Det är nu dags för Vegas sjunde alster ”Anarchy And Unity”. De brittiska rockarna återvänder med ett mer muskulöst sound. Vi återser bröderna Martin, alltså keyboardisten James och basisten Tom, tillsammans med sångaren Nick Workman och gitarristen Marcus Thurston. Två nya ansikten har dykt upp sedan förra plattan, Pete Newdeck bakom trummorna och Billy Taylor (ex-Inglorious) på gitarr.


Den melodiösa rockgenren utökades med ett nytt band 2009, när Vega bildades och släppte sitt debutalbum ”Kiss Of Life”. Den avskalade rockstilen fick dem att sticka ut från mängden och medlemmarna har alltid varit angelägna om att vara mer än bara en 80-talsinspirerad AOR-grupp. Elementen finns där, men tar inte överhanden. Bandnamnet tog killarna efter den femte ljusaste stjärnan på natthimlen.

Deras hittills största framgång nåddes med fjärde albumet ”Who We Are” (2016). Det var som att de hade satt ihop Vega-pusslet och presenterade ett verk som tilltalade både Pop- och Rockfans. Gruppens prestation på Hard Rock Hell samma år blev känd som legendarisk.

Sångaren har berättat att hans egna inspirationer är Ray Gillen (Badlands), Joe Elliott (Def Leppard), Kip Winger och Joey Tempest (Europe). Nick har också jämfört Vegas stil med den klassiska eran av Bon Jovi och Def Leppard. Workman har en tydlig röst och en cool, skön detalj är hur han lätt glider upp i falsett.

Bandets styrkor är starka harmonier, stora refränger och bra texter, vilket var mycket tydligt på den senaste skivan. Fantastiska ”Grit Your Teeth” kom förra sommaren och blev väl emottagen. Enligt mig var det ett av de bästa albumen som släpptes 2020. Här hittar man enastående bitar som till exempel titelspåret och ”Don’t Fool Yourself”, samt ”(I Don’t Need) Perfection”, ”Man On A Mission”, ”Blind” och ”Done With Me”. Vega kände sig glada och ivriga över möjligheten att spela skivans låtar live på scen, men pandemin fortsatte, så det gick inte att turnéra. Trots frustrationen lyckades de istället kanalisera sin energi för att skriva och spela in ännu ett album, som fick namnet ”Anarchy and Unity”.

Ett utmärkt exempel på Vegas sound är den väldigt bra låten ”Sooner Or Later”. Den pumpar på i rask takt och ger en positiv energi. Biten slirar iväg och tar sitt grepp om lyssnaren, som gärna följer med på åkturen. Vi sveps också med ordentligt i ”Ain’t Who I Am”. Musiken är härlig och spåret har en snygg uppbyggnad. Studsande, upprepande gitarrtoner hörs stundtals i bakgrunden, som tillsammans med den skickliga mannen bakom mikrofonen lyfter alltihopa ännu ett snäpp. Under verserna i ”Had Enough” påminner Nicks röst lite grann om Freddie Mercury (Queen).

Trots titeln får ”Kneel To You” mig att må bra. Jag tolkar sången som en stöttande uppmaning att plocka fram vår inre kraft, för att orka stå emot och säga ifrån när något känns fel. Genom hela albumet finner vi ett enormt bra gitarrspelande. Extra bra är det bland annat i ”Live For Me”. Den lugna låten har en cool och snabbare solodel med lite Heavy Metal-riff, vilket låter suveränt. I slutet balanserar de tyngre tonerna ihop med en mjuk, harmonisk melodi.

Skivans svaga punkt är ”C’mon”, med intro och verser i fingerknäppande kabaré-framförande. Refrängen är dock bra. Avslutande ”2Die4” är en något ojämn låt, med lite svagare verser, men den öppnar upp sig i refrängen och ger en fylligare känsla. Precis som på övriga spår hörs även sköna bastoner.

Vega har en liten dos kaxighet, men de är fulla av humor och värme, vilket hördes ännu tydligare på den förra plattan. Jag älskade ”Grit Your Teeth”, så har ni inte hört den, då rekommenderar jag starkt att ni gör det. Deras nya material har inte samma fyllighet, utan är mer platt i produktionen. ”Anarchy And Unity” är inte ”feel-good” rakt igenom alltihopa på samma sätt. Här kan man istället lägga märke till en slags uppdämd och tillbakahållen energi, som gör hela intrycket mer allvarligt. Av förklarliga skäl finns en annan sinnesstämning, med tanke på vad som pågått runtom i världen, vilket förstås måste ha påverkat låtskrivandet. Oavsett vilket man föredrar innehåller nya albumet många sköna spår och det är totalt sett en mycket bra skiva.

Vega – Anarchy And Unity 1
Foto: Darklight Device

(English version)
Now it is time for Vegas’ seventh work “Anarchy And Unity”. The British rockers return with a more muscular sound. We meet the brothers Martin again, in other words the keyboardist James and the bassist Tom, together with the singer Nick Workman and the guitarist Marcus Thurston. Two new faces have appeared since the last disc, Pete Newdeck behind the drums and Billy Taylor (ex-Inglorious) on guitar.

The Melodic Rock genre got a new band in 2009, when Vega was formed and released their debut album “Kiss Of Life”. The stripped-down Rock style made them stand out from the crowd and the members have always been keen to be more than just an 80s-inspired AOR group. The elements are there, but do not take over. The guys took their band name after the fifth brightest star in the night sky.

Their greatest success so far was achieved with the fourth album ”Who We Are” (2016). It was like they had put the Vega-puzzle together and presented a work that appealed to both Pop and Rock fans. The group’s show on Hard Rock Hell the same year became known as legendary.

The singer has told that his own inspirations are Ray Gillen (Badlands), Joe Elliott (Def Leppard), Kip Winger and Joey Tempest (Europe). Nick has also likened Vega’s style to that classic era of Bon Jovi and Def Leppard. Workman has a clear voice and a cool, nice detail is how he easily slides up into falsetto.

The band’s strengths are strong harmonies, big choruses and good lyrics, which was very noticeable on the latest record. Fantastic “Grit Your Teeth” came last summer and was well received. In my opinion, it was one of the best albums released in 2020. Here you find outstanding pieces such as the title track and “Don’t Fool Yourself”, as well as “(I Don’t Need) Perfection”, “Man On A Mission”, “Blind” and “Done With Me”. Vega felt happy and eager about the opportunity to play the tracks on that disc live on stage, but the pandemic continued, so it was not possible to tour. Despite the frustration, they instead managed to channel their energy to write and record another album, which was named “Anarchy and Unity”.

An excellent example of Vega’s sound is the very good tune “Sooner Or Later”. It pumps on at a fast pace and gives a positive energy. The piece slides away and takes hold of the listener, who gladly join the ride. We are also swept along in “Ain’t Who I Am”. The music is very nice and the track has a fine structure. Bouncing, repeating guitar tones is sometimes heard in the background, which together with the skilled man behind the microphone lifts it all up a notch. During the verses in “Had Enough”, Nick’s voice is a bit reminiscent of Freddie Mercury (Queen).

Despite the title, “Kneel To You” makes me feel good. I interpret the song as a supportive call to bring out our inner strength, to be able to resist and say no when something feels wrong. Throughout the entire album, we find a tremendously good guitar playing. It is extra good in “Live For Me”, among other. The calm song has a cool and faster solo part with some Heavy Metal riffs, which sounds awesome. At the end, the heavier tones balance together with a soft, harmonious melody.

The weak point of the record is “C’mon”, with intro and verses in finger-snapping cabaret performance. However, the chorus is good. The finishing piece “2Die4” is a bit uneven, with slightly weaker verses, but it opens up in the chorus and gives a fuller feeling. Just like on the other tracks, you can also hear delightful bass tones.

Vega has a small dose of cockiness, but they are full of humour and warmth, which was heard even more clearly on the previous disc. I loved “Grit Your Teeth”, so if you have not listened to it, then I strongly recommend that you do. Their new material do not have the same fullness. It is more flat in the production. “Anarchy And Unity” is not “feel-good” through everything in the same way. Here you can instead notice a kind of pent-up and restrained energy, which makes the whole impression more serious. For obvious reasons there is a different mood, considering what has been going on around the world, which of course must have affected the songwriting. Regardless of which one you prefer, the new album contains many great tracks and it is overall a very good record.

Vega:
Nick Workman – sång
Marcus Thurston – gitarr
Billy Taylor – gitarr
Tom Martin – bas
James Martin – keyboard
Pete Newdeck – trummor

Låtlista:
01. Beautiful Lie
02. Sooner Or Later
03. End Of The Fade
04. Ain’t Who I Am
05. Welcome To Wherever
06. Bring The Riot
07. Live For Me
08. Kneel To You
09. Glow
10. C’mon
11. Had Enough
12. 2Die4

Band: Vega
Titel: Anarchy And Unity
Genre: Hårdrock, Poprock, Melodiös Rock
Skivbolag: Frontiers Music s.r.l.
Antal låtar: 12
Speltid: 48:37
Releasedatum: 2021-09-17
Bästa låtar: Ain’t Who I Am, Kneel To You, Glow, Sooner Or Later.
Betyg: 4/5

BETYGSSKALAN

5.0 – Mästerverk! Fullkomligt perfekt. Inte ett enda svagt spår! Finns ingenting att klaga på.
4.5 – Stark fyra. Utmärkt! Snudd på perfekt men det lilla extra saknas för att rankas som mästerverk.
4.0 – Stabil fyra. Mycket bra! Har någonting extra!
3.5 – Stark trea. Riktigt bra!
3.0 – Stabil trea. Tämligen bra. Lite spretig men ändå god musikunderhållning.
2.5 – Medelmåttig men lyssningsbart.
2.0 – Hyfsad! De sämre låtarna är tyvärr betydligt fler än de bra. Lämnar mycket att önska.
1.5 – Ganska dålig.
1.0 – Väldigt dålig. I stort sett bortkastad tid.
0.5 – Urusel! Plågsam upplevelse!

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Skribent/Fotograf
RELATERADE ARTIKLAR
FILM
LIVE

Warning: Undefined array key "pt-cv-view-type" in /home/rocknytt/public_html/wp-content/plugins/content-views-query-and-display-post-page/includes/block_view.php on line 111
Fel: Vy 01024a207i kanske inte finns
Rocknytt
Ron Dahlgren

Ron Dahlgren

CHEFREDAKTÖRNina Dahlgren

Nina Dahlgren

ANNONSANSVARIGMange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIERTipsa oss om nyheterROCKNYTT_LOGGA_2022

SÖK PÅ ROCKNYTT