ALLA NYHETER
CD
BÖCKER

The Dead Daisies – Holy Ground

13 Shares

(Scroll down for an English version)

Gruppen har släppt fyra studiomaterial, en liveskiva och ett coveralbum, samt turnérat över hela världen ett antal gånger. De har delat scenen med storheter som Kiss, Guns N’ Roses, Scorpions, Aerosmith, Whitesnake och ZZ Top. Deras stora skara av fans växer ständigt. Den 22 januari släpper The Dead Daisies sitt nya album ”Holy Ground”, genom SPV/Steamhammer. Bandets femte verk spelades in av producenten Ben Grosse, i ”La Fabrique Studio”, i södra Frankrike. Själva kommer de nuvarande medlemmarna från Australien, England och USA.


The Dead Daisies startades av låtskrivaren och gitarristen David Lowy (Red Phoenix, Mink) 2012. Till vardags är han affärsman och vid sidan av pilot, men av det mer konstnärliga slaget, då han deltagit i många flyguppvisningar. Musikgruppen har han presenterat som ett kollektiv, med en roterande line-up. För min del får Lowy gärna behålla bandet som det är nu.

Glenn Hughes (Deep Purple, Black Sabbath, Black Country Communion) är en otroligt skicklig basist, med ett härligt groove i sitt spelande. Utöver det har basisten en av rockvärldens absolut bästa sångröster och han frontar samtliga låtar, förutom en. 2016 valdes han in, som en av medlemmarna i Deep Purple, i Rock and Roll Hall of Fame. Alla fyra i The Dead Daisies är utomordentligt bra musiker, men den suveräne gitarristen Doug Aldrich (Whitesnake, Dio, Revolution Saints) måste också nämnas. Han får med skickliga fingrar fram ett fylligt och rikt sound, som är nyanserat och starkt.

Medverkar på skivan gör även keyboardisten Vince DiCola, som är känd från att ha gjort musik till många filmer, samt den erkänt duktiga bakgrundssångerskan Bernie Barlow. Hon har en lång erfarenhet som ”kör-tjej” bakom en mängd olika Blues- och Rockartister.

Det sköna titelspåret inleder och musiken pulserar fram. Här finns tyngd och det är melodiöst. Svängande toner får din kropp i rörelse. Sångarens röst har getts ett lätt eko och efter några lyssningar sjunger jag med i refrängen. Följande ”Like No Other (Bassline)” är flörtig och lekfull. På ett avspänt sätt tycks Hughes improvisera fram bastonerna. Det är en låt full av kraft, där den inre energin strålar ut. Gitarrspelandet är dessutom briljant.

Något som märks är hela gängets spelglädje. Man kan höra ett tydligt exempel i ”Come Alive”. Deen Castronovo (Journey, Bad English, Hardline, Revolution Saints) är så upprymd att han fortsätter spela trummor när de andra har tystnat. Det är en rolig slutkläm. Ett av de bästa spåren är Humble Pie-covern ”30 Days In The Hole”. Både originalet och den här versionen är makalöst bra. Trots titeln blir man på glatt humör. Den har livekonsert-vibbar och ger en mycket bra känsla inombords. Deen sjunger, alla andra hakar sedan på och mot slutet hörs en tjoande, uppspelt bakgrundskör.

Med små detaljer får ”Saving Grace” flera nivåer. Coolt gungar melodin fram. Lägg därtill Glenn bakom mikrofonen och det blir en fantastisk komposition. Hur mannen svänger upp i falsett och tillbaka med lätthet har vi bra exempel på i ”Unspoken”. Låten har en refräng som får dig att sjunga med. Jag älskar dessutom ljudet från trummorna, där Castronovos slag verkar studsa. Rytmen är både på ett uppiggande och avslappnat sätt i ”Chosen And Justified”. Bastonerna glider fram i melodisticket, som en cool motorcykel. En gitarr kommer strax som en tändgnista och sätter fart på tempot igen.

Skivans ballad ”Far Away” ger känslan av att befinna sig i en annorlunda dröm. Inledande keyboardtoner gör mig förväntansfull, men sedan blir det inte så spännande. Ett undantag är en härlig del, där musikerna får tonerna från sina instrument att virvla runt. Därefter tycks någon ha lekt vid mixerbordet, med blandat resultat. Det hela är intressant, fast blir tyvärr en lite sömnig avslutning på albumet.

Totalt sett är ”Holy Ground” en utmärkt produktion. Man får vad man förväntar sig, men The Dead Daisies ger ny dynamik till den klassiska hårdrockstilen. Plattan blir bättre och bättre för varje lyssning. Det känns som en lättnad att få höra såhär bra och välgjord musik, så häng med på den här åkturen du också.

 

The Dead Daisies – Holy Ground 1
Foto: Fiaz Farelly

(English version)
The group has released four studio materials, a live record and a cover album, as well as toured around the world a number of times. They have shared the stage with stars like Kiss, Guns N’ Roses, Scorpions, Aerosmith, Whitesnake and ZZ Top. Their large crowd of fans is constantly growing. On January 22, The Dead Daisies will release their new album “Holy Ground”, through SPV/Steamhammer. The band’s fifth work was recorded by producer Ben Grosse, in “La Fabrique Studio”, in the south of France. The current members  themselves come from Australia, England and the USA. 

The Dead Daisies was started by songwriter and guitarist David Lowy (Red Phoenix, Mink) in 2012. His other jobs are as a businessman and besides that also as a pilot, but of the more artistic kind, as he has participated in many air shows. He has presented the music group as a collective, with a rotating line-up. If I may say so, Lowy is more than welcome to keep the band in this current shape.

Glenn Hughes (Deep Purple, Black Sabbath, Black Country Communion) is an incredibly skilled bassist, with a lovely groove in his way of playing. In addition, the bassist has one of the Rock world’s absolute best voices and he sings all songs, except one. In 2016, he was inducted, as one of the members of Deep Purple, into the Rock and Roll Hall of Fame. All four in The Dead Daisies are exceptionally good musicians, but the outstanding guitarist Doug Aldrich (Whitesnake, Dio, Revolution Saints) must also be mentioned. With skilful fingers, he produces a full-bodied and rich sound, which is nuanced and strong.

Also appearing on the record is keyboardist Vince DiCola, who is known from music that he has made to many movies, as well as the renowned background singer Bernie Barlow. She has a long experience, singing “in the choir”, backing up a lot of different Blues and Rock artists.

The very nice title track introduces it all and the music pulsates back and forth. Here we have heaviness and it is melodic. Tones that swing get your body moving. The singer’s voice has been given a slight echo and after a few listenings I sing along to the chorus. The following “Like No Other (Bassline)” is flirty and playful. In a relaxed way, Hughes seems to improvise the bass tones. It is a tune full of power, where the inner energy shines through. On top of that, the guitar playing is brilliant.

Something that is noticeable is the whole gang’s joy of playing. You can hear a clear example in “Come Alive”. Deen Castronovo (Journey, Bad English, Hardline, Revolution Saints) is so exhilarated, that he continues to play drums when the others have become silent. That is a fun closing effect. One of the best tracks is the Humble Pie-cover “30 Days In The Hole”. Both the original and this version are extremely good. Despite the title, you get in a happy mood. It has live-concert vibes and brings a very good emotion inside of the listener. Deen sings, everyone else then hang on and towards the end a cheering, enthusiastic background choir is heard.

With small details, “Saving Grace” gets several levels. The melody sways in a cool way. Add Glenn behind the microphone and it becomes a fantastic composition. How the man quickly rises in falsetto and back with ease, we have good examples of in “Unspoken”. The song has a chorus that makes you sing along. I also love the sound from the drums, where Castronovo’s beats seem to bounce. The rhythm is both in an energizing and relaxed way in “Chosen And Justified”. The bass tones slide forward in the melody-bridge, like a cool motorbike. A guitar soon comes and, like an igniting spark, speeds up the tempo again.

The record’s slow song “Far Away” gives the feeling of being in a dream that is different. Initial keyboard tones make me expectant, but after that it does not get so exciting. An exception is a wonderful part, where the musicians make the tones from their instruments swirl around. Later, someone seems to have entertained himself when mixing, with varied results. The whole thing is interesting, but unfortunately it becomes a slightly sleepy ending of the album.

Overall, “Holy Ground” is an excellent production. We get what we expect, but The Dead Daisies gives new dynamic to the classic hard rock style. The disc gets better and better each time you listen. It feels like a relief to hear such good and well-made music, so join this ride you too.

The Dead Daisies:
Glenn Hughes  – sång & bas
Doug Aldrich  – gitarr
Deen Castronovo  – trummor & sång
David Lowy  – gitarr

Låtlista, ”Holy Ground”:
1. Holy Ground (Shake The Memory)
2. Like No Other (Bassline)
3. Come Alive
4. Bustle And Flow
5. My Fate
6. Chosen And Justified
7. Saving Grace
8. Unspoken
9. 30 Days In The Hole
10. Righteous Days
11. Far Away

The Dead Daisies – Holy Ground 2
Foto: Fiaz Farelly


Band: The Dead Daisies
Titel: Holy Ground
Genre: Hårdrock
Skivbolag: SPV/Steamhammer
Antal låtar: 11
Speltid:  49:06
Releasedatum: 2021-01-22
Bästa låtar: 30 Days In The Hole, Saving Grace, Like No Other (Bassline), Unspoken, Holy Ground (Shake The Memory).
Betyg: 4/5

BETYGSSKALAN

5.0 – Mästerverk! Fullkomligt perfekt. Inte ett enda svagt spår! Finns ingenting att klaga på.
4.5 – Stark fyra. Utmärkt! Snudd på perfekt men det lilla extra saknas för att rankas som mästerverk.
4.0 – Stabil fyra. Mycket bra! Har någonting extra!
3.5 – Stark trea. Riktigt bra!
3.0 – Stabil trea. Tämligen bra. Lite spretig men ändå god musikunderhållning.
2.5 – Medelmåttig men lyssningsbart.
2.0 – Hyfsad! De sämre låtarna är tyvärr betydligt fler än de bra. Lämnar mycket att önska.
1.5 – Ganska dålig.
1.0 – Väldigt dålig. I stort sett bortkastad tid.
0.5 – Urusel! Plågsam upplevelse!

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Skribent/Fotograf
RELATERADE ARTIKLAR
MÅNADENS RECENSIONER
FILM
LIVE
Rocknytt
Ron Dahlgren

Ron Dahlgren

CHEFREDAKTÖR

Nina Dahlgren

Nina Dahlgren

ANNONSANSVARIG

Mange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIER

Tipsa oss om nyheter

Copy link