ALLA NYHETER
CD
BÖCKER

Kenny Wayne Shepherd Band – Straight To You, Live

5 Shares

(Scroll down for an English version)

Kenny Wayne Shepherd firar 25 år som artist i år, då han slog igenom och började sin karriär redan som sextonåring. Senaste studioproduktionen ”The Traveler” var helt suverän och ett av de bästa albumen som släpptes förra året. Under efterföljande turné med sitt band spelades en av konserterna in på Leverkusen, för den klassiska tyska TV-showen Rockpalast och resultatet blev ”Straight To You, Live”.


Killen från Louisiana har ett imponerande CV och är en av de mest begåvade gitarristerna i sin generation. Shepherd har haft åtta förstaplaceringar med sina bluesalbum och sålt miljontals skivor över hela världen. Kenny har fått fem Grammy-nomineringar och två Billboard Music Awards. Dessutom har gitarristen ett par Orville H. Gibson-priser och Blues Foundation’s Keeping The Blues Alive-pris, med mera.

Debutalbumet ”Ledbetter Heights” kom 1995 och året efter intog Kenny Wayne Shepherd tredjeplatsen, efter B.B. King och Eric Clapton, på Guitar World’s lista av de absolut bästa bluesgitarristerna. När han spelar kan man verkligen förstå det, för vem som helst hör hur skicklig killen är. Han är också begåvad som låtskrivare.

Då han är ett Rock-fan finns det förstås en hel del sådana tongångar i hans musik, men det var kärleken till Bluesen som inspirerade honom att börja spela gitarr. Det är i bluesmusiken Kenny Wayne har landat, men vi finner honom ofta i gränslandet mellan Blues och Rock, med en dos av Soul. Här är också kryddat med Jazz.

Den enastående sångaren Noah Hunt sjöng och spelade piano redan som fyraåring. Från 1998 har han varit en del av Kenny Wayne Shepherd Band och när Hunt inte håller i mikrofonen, då kompar han på gitarr. Kenny kan sjunga bra han också och tillsammans med Noah turas de om att fronta röstmässigt.

Det svänger skönt redan från start, med underbara ”Woman Like You”. Deras senaste hitsingel bjuder på härliga, sprudlande gitarrtoner. Värme, samt glädje finns i både sång och musik. Någon som har funnits med ända från början i bandet är Chris Layton. Han anses vara bland de bästa shuffle-trumspelarna i branschen och blev tillsammans med Stevie Ray Vaughan & Double Trouble invald i Rock and Roll Hall of Fame. ”Long Time Running” har en energifylld nerv från början till slut. Likt hjärtslag hörs trumslagen i bakgrunden och virvlarna från Layton är en fantastisk detalj. Förutom ett fint gitarrsolo, spelar Kenny i slutet helt exceptionellt bra på sitt instrument.

Under ”I Want You” tycktes alla få feeling, för här blev det ett långt jammande, som började med att Shepherd försvann in i ett gitarrsolo. Senare fortsatte Joe Krown med keyboard, följt av Joe Sublett på saxofon, därefter Mark Pender på trumpet och sedan mer gitarr från huvudpersonen.

Ett lekfullt spelande av Joe på keyboard hörs i ”Diamonds & Gold”, följt av ett livfullt solo a’ la’ Shepherd. Fansen får sitt lystmäte av den här bluesgitarristen, då han i ”Heat Of The Sun” improviserar och levererar ett mycket innehållsrikt soloparti. Applåderna var stora efter den här låten, som blev nästan elva minuter lång. Ett annat nummer som verkade väldigt uppskattat av publiken var ”Shame, Shame, Shame”. Många glada utrop hördes efteråt. Melodin bjöd på ett långsamt strövande omkring i musikstilens alla vinklar och vrår. Krown’s tangenter förvandlas till pianoljud och ett stundtals rockigt gitarrsolo, i gungande bluesanda, hörs från Kenny.

The Eagles gjorde sin ”Turn To Stone” långsammare, Joe Walsh som soloartist framförde den rivigare och med Kenny Wayne Shepherd Band blir det något däremellan. Den här versionen, som är den bästa enligt mig, har mer glöd och känsla. Fantastisk gitarr och spelande av alla musiker. Shepherd är helt fenomenal på strängarna i den här biten. En helt egen version gör de också av ”I’m A King Bee”, som jag återigen tycker är den bästa. Den skrevs av en man vid namn James ”Slim Harpo” Moore 1957. Spåret har senare även spelats in av ett stort antal andra artister, i olika genrer, genom åren. Bland dessa finner vi Rolling Stones, Pink Floyd och Muddy Waters. Med Kenny och hans band kommer låten helt till sin rätt. Med en skön bas i grunden tuffar den fram som ett tåg och sprider en härlig, varm energi.

Jag rekommenderar att bara lyssna till den här konserten. Den är helt ok att titta på, men för ovanlighetens skull är det här ingenting man absolut måste se, då det totalt sett är en väldigt lågmäld show. Studioinspelningarna av låtarna har mer energi. Jag menar inte att det behöver vara en massa action på scen, men trots en lugnare stil bör det ändå finnas en starkare närvaro och bättre kontakt med de som var där. Han är känd för att även fånga sin publik på konserter, så jag blev ännu mer förvånad över att gnistan saknades.

Än en gång, vilken skillnad när man endast hör ”Straight To You, Live”. Det blir en mycket bättre upplevelse. För alla fans är det här livematerialet något man måste ha i samlingen. Luta er tillbaka och njut.

”Straight To You, Live” släpps som dubbel-LP, i röd, genomskinlig vinyl. Den finns även att beställa som CD + DVD, CD + BluRay, samt digitalt.

 

(English version)
Kenny Wayne Shepherd is celebrating 25 years as an artist this year, when he began a successful career already in the age of sixteen. The latest studio material “The Traveler” was awesome and one of the best albums released last year. During the following tour with his band, one of the concerts was recorded at Leverkusen, for the classic German TV-show Rockpalast and the result became “Straight To You, Live”.

The guy from Louisiana has an impressive CV and is one of the most talented guitarists of his generation. Shepherd has had eight top spots with his blues albums and has sold millions of records worldwide. Kenny has received five Grammy nominations and two Billboard Music Awards. In addition, the guitarist has a couple of Orville H. Gibson awards and the Blues Foundation’s Keeping The Blues Alive award, and more.

The debut album “Ledbetter Heights” came in 1995 and the following year Kenny Wayne Shepherd took third place, after B.B. King and Eric Clapton, on Guitar World’s list of the absolute best blues guitarists. When he plays, you can really understand that, because anyone hears how skilled the guy is. He is also gifted as a songwriter.

Because he is a Rock fan, there are of course a lot of such tones in his music. However, what inspired him to begin playing on guitar was the love for Blues. It is in blues music that Kenny Wayne has landed, but we often find him in the borderland between Blues and Rock, with a dose of Soul. Here is also spiced with Jazz.

The outstanding singer Noah Hunt sang and played the piano already as a four-year-old. From 1998 he has been a part of the Kenny Wayne Shepherd Band and when Hunt does not hold the microphone, he plays on guitar. Kenny can sing well too and together with Noah they take turns being the main vocalist.

It swings nicely right from the start, with wonderful “Woman Like You”. Their latest hit single offers lovely, exuberant guitar tones. Warmth and joy are found in both singing and music. Someone who has been with the band from the very beginning is Chris Layton. He is considered one of the best shuffle drummers in the business and was elected into the Rock and Roll Hall of Fame along with Stevie Ray Vaughan & Double Trouble. “Long Time Running” has an energetic nerve from start to finish. Like heartbeats, the soft drum beats can be heard in the background and the whirling sound from Layton are a fantastic detail. In addition to a fine guitar solo, Kenny plays exceptionally great on his instrument at the end.

During “I Want You” everyone seemed to get a special feeling, because here it became a long jam session, which started when Shepherd drifted away in a guitar solo. After a while Joe Krown continued with keyboard, followed by Joe Sublett on saxophone, then Mark Pender on trumpet and then more guitar from the main character.

A playful performance of Joe on the keyboard is heard in “Diamonds & Gold”, followed by a lively solo a’ la’ Shepherd. All fans get more than satisfied from this blues guitarist, as he improvises in “Heat Of The Sun” and delivers a solo part, with a very rich content. The applause was big after this song, which was almost eleven minutes long. Another piece that seemed very much appreciated by the crowd was “Shame, Shame, Shame”. Lots of happy shoutings were heard afterwards. The melody offered a slow wandering around in all angles and corners of the music style. Krown’s keys turn into piano sounds and a guitar solo is heard from Kenny, sometimes filled with Rock, but in a rolling blues spirit.

The Eagles made their “Turn To Stone” slower, Joe Walsh as solo artist performed it filled with speed and with Kenny Wayne Shepherd Band the song becomes something in between. This version, which is the best in my opinion, has more glow and feeling. Fantastic guitar and playing by all musicians. Shepherd is absolutely phenomenal on the strings in this tune. They also make their very own version of “I’m A King Bee”, which I again think is the best. It was written by a man named James “Slim Harpo” Moore in 1957. The track has later also been recorded by a large number of other artists, in various genres, over the years. Among these we find Rolling Stones, Pink Floyd and Muddy Waters. With Kenny and his band, the song has found its way home. With a nice base as a backbone, it moves forward like a puff-puff train and spreads a delightful, warm energy.

I recommend only listening to this concert. It is perfectly ok to watch, but no matter how unusual it may seem with this advice, this is not something you absolutely must see. Overall it is a very low-key show. The studio recordings of the songs have more energy. I do not mean that there needs to be a lot of action on stage, but despite a calmer style, there should still be a stronger presence and better contact with those who were there. He is known for capturing his audience at concerts as well, so I was even more surprised that the spark was missing.

Once again, what a difference when you only hear “Straight To You, Live”. It will be a much better experience. For all fans, this live material is something you must have in the collection. Sit back and enjoy.

“Straight To You, Live” will be released as a double-LP, in red, transparent vinyl. It is also available to order as CD + DVD, CD + BluRay, and digitally.

Kenny Wayne Shepherd Band består av:
Kenny Wayne Shepherd – gitarr och sång
Noah Hunt – sång och gitarr
Chris Layton – trummor
Scott Nelson – bas
Joe Krown – keyboards
Joe Sublett – saxofon
Mark Pender – trumpet

Låtlista ”Straight To You, Live”:
01. Woman Like You
02. Mr. Soul (Neil Young-cover, endast på DVD/BluRay)
03. Long Time Running
04. I Want You
05. Diamonds & Gold
06. Talk To Me Baby (Elmore James-cover)
07. Heat Of The Sun
08. Down For Love
09. Shame, Shame, Shame
10. Turn To Stone (The Eagles/Joe Walsh-cover)
11. Blue On Black
12. I’m A King Bee (James ”Slim Harpo” Moore-cover)
13. Voodoo Child (Slight Return) (Jimi Hendrix-cover)

Band: Kenny Wayne Shepherd Band
Titel: Straight To You, Live
Genre: Blues, Bluesrock
Skivbolag: Provogue Records
Antal låtar: 12 (CD) / 13 (DVD)
Speltid:  79:36 (CD) / 88:00 (DVD)
Releasedatum: 2020-11-27
Bästa låtar: Turn To Stone, Long Time Running, Woman Like You.
Betyg: 4/5

BETYGSSKALAN

5.0 – Mästerverk! Fullkomligt perfekt. Inte ett enda svagt spår! Finns ingenting att klaga på.
4.5 – Stark fyra. Utmärkt! Snudd på perfekt men det lilla extra saknas för att rankas som mästerverk.
4.0 – Stabil fyra. Mycket bra! Har någonting extra!
3.5 – Stark trea. Riktigt bra!
3.0 – Stabil trea. Tämligen bra. Lite spretig men ändå god musikunderhållning.
2.5 – Medelmåttig men lyssningsbart.
2.0 – Hyfsad! De sämre låtarna är tyvärr betydligt fler än de bra. Lämnar mycket att önska.
1.5 – Ganska dålig.
1.0 – Väldigt dålig. I stort sett bortkastad tid.
0.5 – Urusel! Plågsam upplevelse!

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Skribent/Fotograf
RELATERADE ARTIKLAR
Inga inlägg hittades.
MÅNADENS RECENSIONER
FILM
LIVE
Rocknytt
Ron Dahlgren

Ron Dahlgren

CHEFREDAKTÖR

Nina Dahlgren

Nina Dahlgren

ANNONSANSVARIG

Mange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIER

Tipsa oss om nyheter