Demo publication for news

WATAIN - Norrköping - Foto: Effie Trikili

NYHETER

Crashdiet12-484

CRASHDÏET utan sångare

26 februari, 2015 Nyheter Effie Trikili
Bandet har tillkännagivit att de, åter en gång, står utan sångare.